Artist: 
Search: 
Jill Scott - Shame (feat. Eve & The A Group) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1: Jill Scott]
, I’m the one you really want, but you just can’t see it
, I tried and...
04:15
video played 576 times
added 6 years ago
Reddit

Jill Scott - Shame (feat. Eve & The A Group) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1: Jill Scott]
BG: [Куплет 1: Jill Scott]

EN: I’m the one you really want, but you just can’t see it
BG: Аз съм тази, която наистина искаш, но просто не мога да го видите

EN: I tried and tried to make ya, understand won’t believe it
BG: Опитах се и се опитах да те правят, разбират няма да го повярвам

EN: It’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!!
BG: Това е shaaaaaaammmmmmmeeee!!

EN: You missin out on a good thang, Oooh oh oh!!!
BG: Можете липсва върху добра Thang, Ооо ох ох!

EN: And it’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!!
BG: И това е shaaaaaaammmmmmmeeee!!

EN: (Shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! Shaaaaaaammmmmmmeeee!!!!)
BG: (Shaaaaaaammmmmmmeeee!! Shaaaaaaammmmmmmeeee !!!!)

EN: You can’t see a damn thang, uh huh! well well!
BG: Вие не можете да видите по дяволите Thang, ъ-ъ нали! както добре!

EN: What you scared of me, for?! (WOOOO OOOH!!!)
BG: Какво ви е страх от мен, за! (WOOOO Ооо!)

EN: I’m just a woman (WOOOO OOOH!!!)
BG: Аз съм просто жена (WOOOO Ооо!)

EN: Maybe I got it all together like you think maybe I, dooooooooo!!! (Dooooooooo!!!)
BG: Може би, че имам всичко заедно като мислите, че може би аз, dooooooooo! (Dooooooooo!!)

EN: ‘Cause yo I’m fresh and cold! (SO COLD!!!) Uh Huh!!!!
BG: Защото йо съм свеж и студено! (Толкова студен!) Ъ-ъ Ъ!!

EN: [Chorus: Jill Scott]
BG: [Припев: Jill Scott]

EN: I can ‘fend on my own, I’m magnificent
BG: Не мога да дадем на моята собствена, аз съм великолепен

EN: I’m a Queen on my throne, I’m magnificent
BG: Аз съм кралица на престола ми, аз съм великолепен

EN: I’m the maginificent (SAY WHAT! SAY WHAT!)
BG: Аз съм maginificent (казваш каквото! Казваш каквото!)

EN: I’m the maginificent (SAY WHAT! SAY WHAT!)
BG: Аз съм maginificent (казваш каквото! Казваш каквото!)

EN: [Verse 2: Jill Scott]
BG: [Куплет 2: Jill Scott]

EN: Your standin ‘gainst the wall (WOOO!!!) Baby why you frontin?! (WOOO!!!)
BG: Вие стоите gainst стената (WOOO!!) Скъпа защо Предните?! (WOOO!!)

EN: When you can take my hand and we can get into somethin
BG: Когато можеш да хванеш ръката ми и ние може да получите в нещо

EN: It’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! (SHAME! SHAME! SHAME!)
BG: Това е shaaaaaaammmmmmmeeee!! (SHAME! срам! Срам!)

EN: Your missin out, on me (WOOO!!!)
BG: Вашият липсваш, въз мен (WOOO!!)

EN: And it’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! (SHAME! SHAME! SHAME!)
BG: И това е shaaaaaaammmmmmmeeee!! (SHAME! срам! Срам!)

EN: You don’t even know my name (WOOO!!!) Oh ohhhhhhhh!!!!
BG: Ти дори не знаеш името ми (WOOO!!) О ohhhhhhhh!!

EN: [Chorus: Jill Scott]
BG: [Припев: Jill Scott]

EN: I can ‘fend on my own, I’m magnificent
BG: Не мога да дадем на моята собствена, аз съм великолепен

EN: I’m a Queen on my throne, I’m magnificent
BG: Аз съм кралица на престола ми, аз съм великолепен

EN: I’m the maginificent (SAY WHAT! SAY WHAT!)
BG: Аз съм maginificent (казваш каквото! Казваш каквото!)

EN: I’m the maginificent (SAY WHAT! SAY WHAT!)
BG: Аз съм maginificent (казваш каквото! Казваш каквото!)

EN: [Bridge: Jill Scott]
BG: [Bridge: Jill Scott]

EN: I’m your sunshine, and your raaaaaaaaaaiiiiiiiiiinnnnnnnn!!!!
BG: Аз съм слънце, и си raaaaaaaaaaiiiiiiiiiinnnnnnnn!!

EN: My heart it doves inside, my love remaaaaaaaaaaaiiiiiinnnnnnn!!!!
BG: Сърцето ми го гълъби вътре, моята любов remaaaaaaaaaaaiiiiiinnnnnnn!!

EN: Why you can’t se meeeeeeeee?!!!!!! Why you plaaaaaaayinnn!!!!
BG: Защо да не себе си meeeeeeeee ?!!!!!! Защо plaaaaaaayinnn!!

EN: I’m just sayin! I’m just sayyyyyyyyyyyiiiiiinnnnnnnnn!!!!
BG: Аз съм просто казвам! Аз съм просто sayyyyyyyyyyyiiiiiinnnnnnnnn!!

EN: [Verse 3: Eve]
BG: [Куплет 3: Ева]

EN: Uh! Aiyyo! I’m the magnificent with the sensational style
BG: Ъ-ъ! Кажи! Аз съм най-прекрасна от сензационното стил

EN: Yes! Check her head to toe don’t forget the smile
BG: Да! Проверете главата до петите, не забравяйте усмивката

EN: Blessed! If you were smart you would try to snatch it up
BG: Благословен! Ако сте умни ще се опитам да го грабват

EN: Movin like a snail when you ‘gon catch up?!
BG: Movin като охлюв, когато'гони настигнат!

EN: Be on it ’cause I’m bored laughin ’cause you just a clown now
BG: Бъдете по него, защото съм отегчен laughin защото просто клоун сега

EN: Ain’t worthy of the Queen papi bow down
BG: Не е ли достоен за кралица Папи кланят

EN: Really bow out, how does that sound?
BG: Наистина се оттеглят, как този звук?

EN: Had a chance in the past fall back now!
BG: Ако един шанс в последните отстъпи сега!

EN: I mean way back, like disappear
BG: Искам да кажа обратния път, като изчезне

EN: I see through all of you and it’s so clear
BG: Виждам през всички от вас, и това е толкова ясно

EN: And I’m so good, how you so wack?
BG: И аз съм толкова добра, как така Wack?

EN: How you let this get away you ‘gon regret that
BG: Как ви оставим да се измъкне ти гони съжаление, че

EN: Shorty so live, from the 2-1-5
BG: Шорти така живеят, от 2-1-5

EN: And you was too late now I’m sayin bye bye
BG: И ти беше твърде късно е сега говоря чао чао

EN: [Outro: Jill Scott]
BG: [Outro: Jill Scott]

EN: And it’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!!
BG: И това е shaaaaaaammmmmmmeeee!!

EN: (Shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! Shaaaaaaammmmmmmeeee!!!!)
BG: (Shaaaaaaammmmmmmeeee!! Shaaaaaaammmmmmmeeee !!!!)

EN: It’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! (SHAME! SHAME! SHAME!)
BG: Това е shaaaaaaammmmmmmeeee!! (SHAME! срам! Срам!)

EN: And it’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! (SHAME! SHAME! SHAME!)
BG: И това е shaaaaaaammmmmmmeeee!! (SHAME! срам! Срам!)

EN: Your missin out, on me (WOOO!!!)
BG: Вашият липсваш, въз мен (WOOO!!)

EN: And it’s a shaaaaaaammmmmmmeeee!!!! (SHAME! SHAME! SHAME!)
BG: И това е shaaaaaaammmmmmmeeee!! (SHAME! срам! Срам!)

EN: You can’t see a damn thang, uh huh!….
BG: Вие не можете да видите по дяволите Thang, ъ-ъ нали! ....