Artist: 
Search: 
Reddit

Jeux De Dames - Fanm' Fo lyrics

Han han han han (x6)

Woa
Lè sé an fanm poutji yo pa lé jen lé ba'w menm rèsponsabilté ki an nonm
Si nou ka rivé tjenbé kay-la
Sé kè nou sé fanm ki doubout pou travay
Lèskavaj fini
Droit de cuissage ka sévi
Poutji sa an péyi-a
Ni dé fanm ki ka soufè

Han han han han (x4)

Fo pa janmen éséyé pyégé an nonm
Surtou si ou sav ki sé wou ka an to
Mé ni dé fanm ki pa inosan
Sa yo té ka chèché ya, yo trouvé'y
Pou yo rèspèkté'w
Fok ou menm ou rèspèktab
Tou sa ou té simen yan
Sé sa menm ou ka rékolté

Han han han han (x2)

Tan ka défilé, fanm fanm
Sé toujou fanm-la ka trimé, fanm fanm
Lè-a ka vansé, fanm fanm
Nou té ké lé tou sa chanjé, fanm fanm
(x2)

La beauté sé pa sa ki pli enpotan, fanm fanm
Sé sa ou ni an tèt ou ka konté, fanm fanm
Poupou sa péyi-tala vansé nou bizwen fanm, fanm fanm
Toujou solid kon tout manman kréyol

Tan ka défilé, fanm fanm
Sé toujou fanm-la ka trimé, fanm fanm
Lè-a ka vansé, fanm fanm
Nou té ké lé tou sa chanjé, fanm fanm
(x2)

La vulgarité sé pa on bon ègzanp, fanm fanm
Pou sé jenn fi-ya ki ka gadé'w, fanm fanm
Valè an fanm sé asou fos épi kouraj, fanm fanm
I ka lité pou élivé ich li

Tan ka défilé
Sé toujou fanm-la ka trimé
Lè-a ka vansé
Nou té ké lé tou sa chanjé
(x2)

Tan ka défilé, fanm fanm
Sé toujou fanm-la ka trimé, fanm fanm
Lè-a ka vansé, fanm fanm
Nou té ké lé tou sa chanjé, fanm fanm

Tan ka défilé/ tan ka defilé, fanm fanm
Sé toujou fanm-la ka trimé, fanm fanm
Lè-a ka vansé/ lè-a ka vansé, fanm fanm
Nou té ké lé tou sa chanjé, nou las trimen, fanm fanm

Tan ka défilé, fanm fanm
Sé toujou fanm-la ka trimé/ fok sa chanjé, fanm fanm
Lè-a ka vansé, fanm fanm
Nou té ké lé tou sa changé/ fok sa chanjé, fanm fanm

....

  • JEUX DE DAMES LYRICS