Artist: 
Search: 
Jethro Tull - Lokomotive Breath lyrics (Bulgarian translation). | In the shuffling madness 
, of the locomotive breath, 
, runs the all-time loser, 
, headlong to his...
04:30
video played 6,908 times
added 6 years ago
Reddit

Jethro Tull - Lokomotive Breath (Bulgarian translation) lyrics

EN: In the shuffling madness
BG: В разбъркването лудост

EN: of the locomotive breath,
BG: на Локомотив дъх,

EN: runs the all-time loser,
BG: изпълнява всички времена губещ,

EN: headlong to his death.
BG: стремително до смъртта си.

EN: "Oh" He feels the piston scraping --
BG: "О" чувства бутални терени--

EN: steam breaking on his brow --
BG: Парна чупене на челото си--

EN: old Charlie stole the handle and
BG: стар Чарли открадна дръжката и

EN: the train "it" won't stop going --
BG: Влакът "тя" няма да спре става--

EN: no way to slow down. "OhooOh"
BG: няма начин да се забави. "OhooOh"

EN: He sees his children "jumping" off
BG: Той вижда децата си "скача"

EN: at the stations -- one by one.
BG: в гарите--един по един.

EN: His woman and his best friend --
BG: Неговата жена и неговия най-добър приятел--

EN: in bed and having fun.
BG: в леглото и забавлява.

EN: "Oh" He's crawling down the corridor
BG: "О" Той е на линия по коридора

EN: on his hands and knees --
BG: по ръцете му и коленете--

EN: old Charlie stole the handle and
BG: стар Чарли открадна дръжката и

EN: the train "it" won't stop going --
BG: Влакът "тя" няма да спре става--

EN: no way to slow down. "Heaheya"
BG: няма начин да се забави. "Heaheya"

EN: He hears the silence howling --
BG: Той чува мълчание вой-

EN: catches angels as they fall.
BG: улов ангели, тъй като те попадат.

EN: And the all-time winner
BG: И за всички времена победител

EN: has got him by the balls.
BG: Има ли го от топки.

EN: "Oh" He picks up Gideons Bible --
BG: "О" Той взима Gideons Библията--

EN: open at page one --
BG: Отваряне на страница, един--

EN: I "THINK" God "he" stole the handle and
BG: Аз "Мисля" Бог, "той" открадна дръжката и

EN: the train "it" won't stop going --
BG: Влакът "тя" няма да спре става--

EN: no way to slow down.
BG: няма начин да се забави.

EN: "no way to slow down
BG: "няма начин да забави

EN: no way to slow down
BG: няма начин да забави

EN: no way to slow down
BG: няма начин да забави

EN: no way to slow down"
BG: няма начин да забави"