Artist: 
Search: 
Jessica Simpson - Take My Breath Away lyrics (Bulgarian translation). | Watching every motion
, In my foolish lover's game
, On this endless ocean
, Finally lovers know no...
03:15
video played 1,303 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Jessica Simpson - Take My Breath Away (Bulgarian translation) lyrics

EN: Watching every motion
BG: Гледа всеки движение

EN: In my foolish lover's game
BG: В моя глупаво любовник игра

EN: On this endless ocean
BG: В този безкраен океан

EN: Finally lovers know no shame
BG: Накрая любовници знаят, срам

EN: Turning and returning
BG: Включване и връщане

EN: To some secret place inside
BG: На някое тайно място вътре

EN: Watching in slow motion
BG: Гледайки забавен каданс

EN: As you turn around and say
BG: Докато обръщаш около и да кажа

EN: My love
BG: Моя любов

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Watching I keep waiting
BG: Гледам аз да чакам

EN: Still anticipating love
BG: Все още предвиждането, любов

EN: Never hesitating
BG: Никога не се колебае

EN: To become the fated ones
BG: Да стане обречен тези

EN: Turning and returning
BG: Включване и връщане

EN: To some secret place inside
BG: На някое тайно място вътре

EN: Watching in slow motion
BG: Гледайки забавен каданс

EN: As you turn around and say
BG: Докато обръщаш около и да кажа

EN: My love
BG: Моя любов

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Through the hourglass I saw you
BG: Чрез пясъчен часовник видях ви

EN: In time you slipped away
BG: Във времето ви изплъзна

EN: When the mirror crashed I called you
BG: Когато огледалото се разби ви призовах

EN: And turned to hear you say
BG: И се обърна да те чуя да казваш

EN: If only for today
BG: Ако само за днес

EN: I am unafraid
BG: Аз съм страх

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Watching every motion
BG: Гледа всеки движение

EN: In this foolish lovers game
BG: В тази игра за любителите на глупаво

EN: Haunted by the notion
BG: Преследван от идеята

EN: Somewhere there's a love in flames
BG: Някъде има любов в пламъци

EN: Turning and returning
BG: Включване и връщане

EN: To some secret place inside
BG: На някое тайно място вътре

EN: Watching in slow motion
BG: Гледайки забавен каданс

EN: As you turn around and say
BG: Докато обръщаш около и да кажа

EN: My love
BG: Моя любов

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха

EN: Take my breath away
BG: Отнема ми дъха