Artist: 
Search: 
Reddit

Jerusalem - Döden Besegrad lyrics

seger är vunnen döden besegrad
mörkret fick ge sej, Jesus har vunnit seger
vi är benådade vi slipper vårt straff
vi fick en frihet som vi aldrig har haft
fria från straff

vi gick med tyngda huvun'
var bundna i vår otro
vi hade blivit blinda
gick vilse i vårt högmod
han kunde dömt oss skyldig
men han såg vår förnedring
och han gick i döden för oss