Artist: 
Search: 
Jennifer Lopez - Until It Beats No More (Live) lyrics (Bulgarian translation). | I was down for the count 
, Feeling like I've come to the end 
, Nothing really mattered 
, Nothing...
03:51
video played 586 times
added 6 years ago
Reddit

Jennifer Lopez - Until It Beats No More (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I was down for the count
BG: Бях определен за брой

EN: Feeling like I've come to the end
BG: Чувствам се сякаш съм се до края

EN: Nothing really mattered
BG: Нищо наистина има значение

EN: Nothing left for me to meant
BG: Нищо не ми остава да означава

EN: And then you came
BG: И тогава ще дойде

EN: And I still couldn't see
BG: И все още не можех да видя

EN: Til you tore down every wall in me
BG: Докато сте събориха всяка стена в мен

EN: How you healed me with your patience
BG: Как си ме излекува с търпението

EN: If it's all I ever do
BG: Ако това е всичко, което някога

EN: I never stop loving you
BG: Аз никога не спра да те обичам

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Cuz I'm alive, I can breathe, I can feel, I believe
BG: Защото аз съм жив, не мога да дишам, мога да почувствам, аз вярвам,

EN: And there ain't no doubt about it, there ain't no doubt about it
BG: И няма никакво съмнение за това, няма никакво съмнение за това

EN: I'm in love
BG: Аз съм влюбен

EN: And it's all because of you
BG: И всичко е заради теб

EN: I was fading but you pulled me through
BG: Бях замира, но ти ме прекарва през

EN: I'm awake, I survived, I was hurt, thought I'd die
BG: Аз съм будна, оцелях, бях наранен, мислех, че ще умре

EN: And there ain't no doubt about it
BG: И няма никакво съмнение за това

EN: It's love and I have found it
BG: Това е любов и аз я намерил

EN: Feel the beat again, stronger than before
BG: Почуствайте ритъма отново, по-силни от преди

EN: I'm gonna give you my heart until it beats no more
BG: Аз ще ти дам сърцето си, докато не бие повече

EN: I was in place full of pain
BG: Бях в място, изпълнено с болка

EN: With a broken down heart in despair
BG: С разбито сърце в отчаяние

EN: He took away my feelings
BG: Той отне чувствата ми

EN: And made it hard for me to care
BG: И го направи трудно за мен да се грижи

EN: But then you crashed through the door, to my soul
BG: Но след това разби през вратата, в душата ми

EN: Put back all the pieces and made me home
BG: Поставете обратно всички парчета и ме накара дома

EN: I was living in the past
BG: Аз живея в миналото

EN: Now I'm never looking back, I'm never looking back
BG: Сега съм никога не гледам назад, аз никога не гледам назад

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Cuz I'm alive, I can breathe, I can feel, I believe
BG: Защото аз съм жив, не мога да дишам, мога да почувствам, аз вярвам,

EN: And there ain't no doubt about it, there ain't no doubt about it
BG: И няма никакво съмнение за това, няма никакво съмнение за това

EN: I'm in love
BG: Аз съм влюбен

EN: And it's all because of you
BG: И всичко е заради теб

EN: I was fading but you pulled me through
BG: Бях замира, но ти ме прекарва през

EN: I'm awake, I survived, I was hurt, thought I'd die
BG: Аз съм будна, оцелях, бях наранен, мислех, че ще умре

EN: And there ain't no doubt about it
BG: И няма никакво съмнение за това

EN: It's love and I have found it
BG: Това е любов и аз я намерил

EN: Feel the beat again, stronger than before
BG: Почуствайте ритъма отново, по-силни от преди

EN: I'm gonna give you my heart until it beats no more
BG: Аз ще ти дам сърцето си, докато не бие повече

EN: Whatever you want me to
BG: Каквото и да ми искат да

EN: I'm gonna see you through
BG: Аз съм да ви видя през

EN: All I ever do
BG: Всичко, което правя

EN: Never stop loving you
BG: Никога не спра да те обичам

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Cuz I'm alive, I can breathe, I can feel, I believe
BG: Защото аз съм жив, не мога да дишам, мога да почувствам, аз вярвам,

EN: And there ain't no doubt about it, there ain't no doubt about it
BG: И няма никакво съмнение за това, няма никакво съмнение за това

EN: I'm in love
BG: Аз съм влюбен

EN: And it's all because of you
BG: И всичко е заради теб

EN: I was fading but you pulled me through
BG: Бях замира, но ти ме прекарва през

EN: I'm awake, I survived, I was hurt, thought I'd die
BG: Аз съм будна, оцелях, бях наранен, мислех, че ще умре

EN: And there ain't no doubt about it
BG: И няма никакво съмнение за това

EN: (There's just no doubt)
BG: (Има само без съмнение)

EN: I'm much stronger
BG: Аз съм много по-силен

EN: So much stronger than before
BG: Така че много по-силни от преди

EN: I'm gonna give u my heart
BG: Аз съм да даде и сърцето ми

EN: Until it beats no more
BG: До бие не повече