Artist: 
Search: 
Jennifer Lopez - Baby I Love You lyrics (Bulgarian translation). | Boy I never knew I could feel
, The way I felt, when I felt the way
, You were feeling me baby
, I'm...
04:27
video played 658 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Jennifer Lopez - Baby I Love You (Bulgarian translation) lyrics

EN: Boy I never knew I could feel
BG: Момче аз никога не съм знаел, мога да се чувстват

EN: The way I felt, when I felt the way
BG: Начина, по който се чувствах, когато се чувствах начина, по който

EN: You were feeling me baby
BG: Бяха ме чувстваш бебе

EN: I'm so out of control, Yeah
BG: Аз съм толкова извън контрол, да

EN: Every time you look my way
BG: Всеки път, когато погледнете моя начин

EN: I realize more and more
BG: Разбирам, че все повече и повече

EN: How much I adore those pretty eyes
BG: Колко аз обожавам тези хубави очи

EN: Of yours, I'm helpless baby
BG: Ваш аз съм безпомощна бебе

EN: What I wanna know is
BG: Това, което искам да знам е

EN: Are you willing to try?
BG: Готови ли сте да опитате?

EN: Can you love me for a lifetime
BG: Може да ме обичаш за цял живот

EN: In just one night?
BG: Само за една нощ?

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Baby I love you (love you)
BG: Бебе обичам те (те)

EN: Baby I need you (need you)
BG: Бебе, имам нужда от теб (трябва да)

EN: I gotta have you (I gotta have you babe)
BG: Gotta имам имате (аз трябва да ви бебе)

EN: Can't be without you (be without you)
BG: Не може да бъде без теб (не ти)

EN: REPEAT CHORUS
BG: ПРИПЕВ СЕ ПОВТАРЯ

EN: Blessed and cursed on the same day,
BG: Благословен и прокълнат в същия ден,

EN: The day that I first felt the power of you
BG: Ден, че за първи път почувствах силата на вас

EN: Inside of me, such a strong feeling,
BG: Мен, такива силни чувства,

EN: There comes a time in everyone's life
BG: Идва момент в живота на всеки

EN: When you know, and everyone around you knows
BG: Когато знаеш, и всички около теб знае

EN: That everything is changed,
BG: Че всичко се променя,

EN: You're not the same, It's a new day
BG: Не сте едни и същи, това е нов ден

EN: Oh what I wanna know is,
BG: О, това, което искам да знам е,

EN: Are you willing to try
BG: Готови ли сте да опитате

EN: There's gotta be more meaning to this
BG: Там трябва да бъде по-голям смисъл на това

EN: Than what meets the eye
BG: От това, което отговаря на окото

EN: Baby I love you (baby i need you).........(2nd time: yeah yeah!)
BG: Бебе обичам те (бебе, имам нужда от теб)...(2-ри път: да, да!)

EN: Baby I need you (gotta have you baby).........(2nd time:i gotta have you!)
BG: Бебе, имам нужда от теб (трябва да имате бебе)...(2nd време: аз трябва да ви има!)

EN: I gotta have you (can't be without you).........(2nd time:yeah yeah yeah!)
BG: Gotta имам ли (не може да бъде без теб)...(2-ри път: да да да!)

EN: Can't be without you (baby i love you)
BG: Не може да бъде без теб (Обичам те бебе)

EN: REPEAT CHORUS
BG: ПРИПЕВ СЕ ПОВТАРЯ

EN: Oh, I love the way you kiss me
BG: О аз обичам начина, по който ме целунеш

EN: Oh, baby please
BG: О скъпа моля

EN: I'm about to lose my mind
BG: Аз съм за да загубя ума

EN: Oh talk to me, 'cause I'm begging for you
BG: О говори с мен, защото аз съм моли за вас

EN: And I'm down on my knees
BG: И аз съм съгласна на колене

EN: Baby, I know you're the one that I need
BG: Baby, знам, че ти си този, който азтрябва

EN: Baby I love you
BG: Скъпа обичам те

EN: You know I need you
BG: Знаеш, че имам нужда от теб

EN: I gotta have you
BG: Аз трябва да

EN: Can't be without you
BG: Не може да бъде без теб

EN: REPEAT CHORUS
BG: ПРИПЕВ СЕ ПОВТАРЯ