Artist: 
Search: 
Jennifer Lopez - Ain't It Funny (Remix) (feat. Ja Rule) lyrics (Bulgarian translation). | Murda Inc
, Ha, ha it must be the ass
, That got me like damn
, If they get any fatter
, Man the...
03:43
video played 2,234 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Jennifer Lopez - Ain't It Funny (Remix) (feat. Ja Rule) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Murda Inc
BG: Murda Inc

EN: Ha, ha it must be the ass
BG: Ха, ха трябва да се задника

EN: That got me like damn
BG: Това ме като дявол

EN: If they get any fatter
BG: Ако някой тлъст

EN: Man the rule gonna hafta get at her
BG: Човекът правила ще hafta да я

EN: And our situation won't matter
BG: И нашата ситуация няма да има значение

EN: I come to make you smile
BG: Дойда да те усмихна

EN: In the freakiest manner
BG: В freakiest начин

EN: J to the L O, hello
BG: J на LO, здравей

EN: No I'm not be harmin' y'alls wall
BG: Не, не съм се y'alls стена harmin'

EN: I'm the rule in the shot call
BG: Аз съм правил в изстрел повикване

EN: Off the wall
BG: Зад стената

EN: Like MJ in his early days
BG: Подобно на MJ в ранните му дни,

EN: It's the I N C and Lopez now
BG: Това е най-INC и Лопес сега

EN: Ain't it funny
BG: Не е ли смешно

EN: It's been awhile since you came around
BG: Това е било известно време, тъй като ти дойде около

EN: Now ya wanna see what's goin' down
BG: Сега те искат да видят какво е свършено

EN: Tryin' to tell me how ya want my time
BG: Опитвате се да ми каже как те искам моето време

EN: Tryin' to tell me how I'm on your mind
BG: Опитвате се да ми кажете как аз съм на мнението си

EN: See it never had to be this way
BG: Вижте никога не е трябвало да бъде по този начин

EN: You should of never played the games you played
BG: Трябва никога да не играе на игри сте играли

EN: Now I'm seein' that you're kinda lame
BG: Сега съм seein', че сте доста куца

EN: Knowin' how the situation change
BG: Да знаеш, как положението промяна

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby that you want me, when you had me
BG: Baby, че ме искаш, когато ми е

EN: Love is crazy, now I can smile and say
BG: Любовта е лудост, сега мога да кажа и усмивка

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby that you want me, when you had me
BG: Baby, че ме искаш, когато ми е

EN: Love is crazy, I'm glad I can smile and say
BG: Любовта е лудост, аз съм се радвам, че да се усмихнем и да кажа

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: I remember how you walked away
BG: Спомням си как си тръгна

EN: Even when I tried to call your name
BG: Дори, когато се опитах да се обадя името си

EN: See at first I didn't understand
BG: Виж на първо аз не разбирам

EN: Now you're lookin' like a lonely man
BG: Сега си гледам'като един самотен мъж

EN: I remember how you did me wrong
BG: Спомням си как можете да ми стори зло

EN: And now you're hurtin' 'cause my love is gone
BG: И сега си боли', защото моята любов си отиде

EN: Everybody gets a chance to burn
BG: Всеки получава шанс да се запишете

EN: You can take it as a lesson learned
BG: Можете да го вземе за поука

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby that you want me, when you had me
BG: Baby, че ме искаш, когато ми е

EN: Love is crazy, now I can smile and say
BG: Любовта е лудост, сега мога да кажа и усмивка

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby that you want me, when you had me
BG: Baby, че ме искаш, когато ми е

EN: Love is crazy, I'm glad I can smile and say
BG: Любовта е лудост, аз съм се радвам, че да се усмихнем и да кажа

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: C A double D, hi
BG: CA Double D, здравей

EN: Double dose ma
BG: Двойна доза ma

EN: Fly by, red line
BG: Летете с, червена линия

EN: Touch the roast side
BG: Докоснете печено страна

EN: Oh I, never been a sucker for chill Ja
BG: О, аз никога не бил издънка за охлаждане на Ja

EN: Spit the ism, hit 'em, get rid of 'em, and you know Tae
BG: Spit на туризма, удари ги, се отървете от'ги, и вие знаете, Тае

EN: Get it gully, and ain't that funny
BG: Махни го дере и не е толкова смешно

EN: How they want me, see me workin' wit money
BG: Как те ме искат, вижте остроумие пари ми работа'

EN: But Cali ain't a dummy
BG: Но Кали не е сляпо

EN: What these brodies want from me?
BG: Това, което тези Brodies искаш от мен?

EN: 'Cause all I got is G, J Lo
BG: Защото всичко, което имам е G, J Lo

EN: And Murda I N C
BG: И Murda INC

EN: I really wish you wouldn't send me gifts
BG: Аз наистина се иска да не би да ми изпратите подаръци

EN: Tryin' to make me sit and reminisce
BG: Опитвате се да ме накара да седна и си спомнят

EN: Tryin' to blind me with your blingy bling
BG: Опитвате се да слепи ме с вашите blingy блинг

EN: Thought I told you love don't cost a thing
BG: Мислех, че съм казал те не струват нищо

EN: Hope you realize that now I'm through
BG: Надявам се да се осъзнае, че сега съм през

EN: And I don't ever wanna hear from you
BG: И аз не искам да чуя от теб

EN: I had enough of bein' there for you
BG: Имах достатъчно от Bein'има за вас

EN: Now I'm laughin' why you play the fool
BG: Сега съм laughin'защо си играят на глупак

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby that you want me, when you had me
BG: Baby, че ме искаш, когато ми е

EN: Love is crazy, now I can smile and say
BG: Любовта е лудост, сега мога да кажа и усмивка

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby that you want me, when you had me
BG: Baby, че ме искаш, когато ми е

EN: Love is crazy, I'm glad I can smile and say
BG: Любовта е лудост, аз съм се радвам, че да се усмихнем и да кажа

EN: Ain't that funny
BG: Не е ли смешно

EN: Baby, is that your girlfriend
BG: Бейби, е, че приятелката ти

EN: I got my boyfriend
BG: Взех си гадже

EN: Maybe we can be friends
BG: Може би можем да бъдем приятели