Artist: 
Search: 
Jenna Andrews - Tumblin' Down lyrics (Bulgarian translation). | join the waves in the ocean
, or let me soul fade away in the dark
, cause i’ve gone on astray
,...
03:29
video played 1,906 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Jenna Andrews - Tumblin' Down (Bulgarian translation) lyrics

EN: join the waves in the ocean
BG: се присъедини към вълните в океана

EN: or let me soul fade away in the dark
BG: или да ме душата изчезват в тъмното

EN: cause i’ve gone on astray
BG: Защото аз съм отиде на заблуди

EN: and all my flowers turned to dandelions
BG: и всичките ми цветя се обърна към глухарчета

EN: now i’m falling on my knees
BG: Сега падам на колене

EN: and tumbling down
BG: и акробатика надолу

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: i’m tumbling (down)
BG: Аз съм акробатика (долу)

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: it’s like my early morning sunsets
BG: това е като моите ранни залези сутрин

EN: and my nights rise
BG: и моите нощи води

EN: days by days, nights by nights
BG: дни, като дни, нощи с нощи

EN: i’m full of lies, i’m full of cries
BG: Аз съм пълен с лъжи, аз съм пълен с викове

EN: ain’t dead and gone, but i’m paralyzed
BG: не е мъртва и няма, но аз съм парализиран

EN: from the waist up hard just to take a breath
BG: от кръста нагоре трудно просто да си поемеш дъх

EN: and from the waist down hardly can take a step
BG: и от кръста надолу едва ли може да направи крачка

EN: thrown to the left, far from the best
BG: хвърлени в ляво, далеч от най-добрите

EN: questions till i fall
BG: въпроси, докато не попадат

EN: should i
BG: трябва ли да

EN: join the waves in the ocean
BG: се присъедини към вълните в океана

EN: or let me soul fade away in the dark
BG: или да ме душата изчезват в тъмното

EN: cause i’ve gone on astray
BG: Защото аз съм отиде на заблуди

EN: and all my flowers turned to dandelions
BG: и всичките ми цветя се обърна към глухарчета

EN: now i’m falling on my knees
BG: Сега падам на колене

EN: and tumbling down
BG: и акробатика надолу

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: i’m tumbling (down)
BG: Аз съм акробатика (долу)

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: it’s like my early morning suns gone, and my nights stay
BG: това е като да си рано сутрин слънцето няма, и моите нощувки

EN: days by nights, nights by days
BG: дни от нощувки, нощувки по дни

EN: it’s hello predators, i’m feeling like a prey
BG: това е здравей хищници, се чувствам като жертва

EN: i need security to box me up in a cage
BG: Имам нужда от осигуряване на полето ме в клетка

EN: let it fade away, i just can’t get shot
BG: нека да изчезне, аз просто не мога да ви свалят

EN: and to keep the pain away, i just take a shot
BG: и да се запази болката, аз просто се снима

EN: falling from the top, havin’ sudden thought
BG: падане от внезапна мисъл на върха, има среща'

EN: questions till i fall, i
BG: въпроси, докато не падна,

EN: join the waves in the ocean
BG: се присъедини към вълните в океана

EN: or let me soul fade away in the dark
BG: или да ме душата изчезват в тъмното

EN: cause i’ve gone on astray
BG: Защото аз съм отиде на заблуди

EN: and all my flowers turned to dandelions
BG: и всичките ми цветя се обърна към глухарчета

EN: now i’m falling on my knees,
BG: Сега падам на колене,

EN: and tumbling down
BG: и акробатика надолу

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: i’m tumbling (down)
BG: Аз съм акробатика (долу)

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: i’m tumbling (down)
BG: Аз съм акробатика (долу)

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling
BG: Аз съм акробатика

EN: i’m tumbling down, oh down, oh down, oh down
BG: Аз съм акробатика надолу, надолу о, о, надолу, надолу о

EN: tumbling down
BG: акробатика надолу