Artist: 
Search: 
Jay Sean - Down (feat. Lil Wayne) lyrics (Bulgarian translation). | Baby are you down down down down down,
, Downnnnnnn, downnnnnnn,
, Even if the sky is falling...
03:56
video played 3,445 times
added 8 years ago
Reddit

Jay Sean - Down (feat. Lil Wayne) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Downnnnnnn, downnnnnnn,
BG: Downnnnnnn, downnnnnnn,

EN: Even if the sky is falling down,
BG: Дори и ако небето да падне,

EN: Downnnnn, downnnnn
BG: Downnnnn, downnnnn

EN: Ooohhh (ohhh)
BG: Ooohhh (Ох)

EN: (Verse 1)
BG: (Стих 1)

EN: You oughta know, tonight is the night to let it go,
BG: Би трябвало ли, тази вечер е вечер да го пусна,

EN: Put on a show, i wanna see how you lose control,
BG: Сложете си шоу, аз искам да видя как се губи контрол,

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: So leave it behind ‘cause we, have a night to get away,
BG: Така че остави го зад защото ние, тази нощ ще се размине,

EN: So come on and fly with me, as we make our great escape.
BG: Ела и лети с мен, както ние правим най-големите ни избяга.

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: So baby don’t worry, you are my only,
BG: Така че бебето не се притеснявай, ти си моя само,

EN: You won’t be lonely, even if the sky is falling down,
BG: Вие няма да си самотна, дори и небето да падне,

EN: You’ll be my only, no need to worry,
BG: Ще ми бъде само, няма нужда да се притеснявате,

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn,
BG: Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn,

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Downnnnn, Downnnnnn,
BG: Downnnnn, Downnnnnn,

EN: Even if the sky is falling down,
BG: Дори и ако небето да падне,

EN: (Verse 2)
BG: (Стих 2)

EN: Just let it be, come on and bring your body next to me,
BG: Просто нека да бъде, хайде и да си тяло до мен,

EN: I’ll take you away, hey, turn this place into our private getaway,
BG: Аз ще ви заведа, хей, се превърне това място в нашия частен бягство,

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: So leave it behind ‘cause we, have a night to get away,
BG: Така че остави го зад защото ние, тази нощ ще се размине,

EN: So come on and fly with me, as we make our great escape,
BG: Ела и лети с мен, както ние правим най-големите ни избяга,

EN: (So why don’t we run away)
BG: (Така че защо да не избяга)

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: So baby don’t worry, you are my only,
BG: Така че бебето не се притеснявай, ти си моя само,

EN: You won’t be lonely, even if the sky is falling down,
BG: Вие няма да си самотна, дори и небето да падне,

EN: You’ll be my only, no need to worry,
BG: Ще ми бъде само, няма нужда да се притеснявате,

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn,
BG: Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn,

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Downnnnn, Downnnnnn,
BG: Downnnnn, Downnnnnn,

EN: Even if the sky is falling down,
BG: Дори и ако небето да падне,

EN: LiL Wayne
BG: Lil Wayne

EN: (Verse 3)
BG: (Стих 3)

EN: Even if the sky is falling down like she supposed to be,
BG: Дори и небето да падне като тя трябваше да бъде,

EN: She gets down low for me,
BG: Тя получава определени ниски за мен,

EN: Down like her temperature, ‘cause to me she too raw degree,
BG: Down като нея температура, защото за мен тя също сурови степен,

EN: She crawl all over things,
BG: Тя обходи всички над нещата,

EN: I got that girl from overseas,
BG: Имам това момиче от чужбина,

EN: Now she my miss America,
BG: Сега тя ми липсва Америка,

EN: I can’t help be her souljah pleaser,
BG: Не мога да не се я Souljah pleaser,

EN: I’m fighting for this girl,
BG: Боря се за това момиче,

EN: I’m in battlefield love,
BG: Аз съм в бойно поле любов,

EN: Don’t it look like baby cupid sent his arrows from above,
BG: Не изглежда като бебе Купидон изпраща стрелите си отгоре,

EN: Don’t you ever leave the side of me,
BG: Никога не го напускат част от мен,

EN: Indefinitely, now probably, and honestly get down like that, be proud of me,
BG: За неопределено време, сега най-вероятно, и честно казано се доближа, че се гордее с мен,

EN: Yeahhhhhh
BG: Yeahhhhhh

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: So baby don’t worry, you are my only,
BG: Така че бебето не се притеснявай, ти си моя само,

EN: You won’t be lonely, even if the sky is falling down,
BG: Вие няма да си самотна, дори и небето да падне,

EN: You’ll be my only, no need to worry,
BG: Ще ми бъде само, няма нужда да се притеснявате,

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn,
BG: Dowwwnnnnn, Dowwnnnnn,

EN: Baby are you down down down down down,
BG: Бебе ли надолу надолу надолу надолу надолу,

EN: Downnnnn, Downnnnnn,
BG: Downnnnn, Downnnnnn,

EN: Even if the sky is fallïng down,
BG: Дори и ако небето да падне,