Artist: 
Search: 
Jay Ko - One (feat. Anya) lyrics (Bulgarian translation). | One...
, Two..
, 
, 1.I know it's gettin' dark
, But say it wanna go
, I'm checking my time
, I feel...
03:16
video played 580 times
added 7 years ago
Reddit

Jay Ko - One (feat. Anya) (Bulgarian translation) lyrics

EN: One...
BG: Един...

EN: Two..
BG: Две...

EN: 1.I know it's gettin' dark
BG: 1.I знаят, че става "тъмно

EN: But say it wanna go
BG: Но казвам това искам да отида

EN: I'm checking my time
BG: Аз съм проверка ми време

EN: I feel so alone
BG: Аз се чувствам толкова сам

EN: Something in my heart
BG: Нещо в сърцето ми

EN: Tells me i'm right
BG: Ми казва, че съм прав

EN: Just another minute baby you'll be by my side.
BG: Просто още една минута бебе ще бъде от моя страна.

EN: 2.I know it's gettin' dark
BG: 2.I знаят, че става "тъмно

EN: But say it wanna go
BG: Но казвам това искам да отида

EN: I'm checking my time
BG: Аз съм проверка ми време

EN: I feel so alone
BG: Аз се чувствам толкова сам

EN: Something in my heart
BG: Нещо в сърцето ми

EN: Tells me i'm right
BG: Ми казва, че съм прав

EN: Just another minute baby you'll be by my side.
BG: Просто още една минута бебе ще бъде от моя страна.

EN: Ref:One,baby don't you know i'm still waitin' you.
BG: Ref: един, бебето не знаеш ли, аз съм все още чакаш ти.

EN: Two there's no more reason why i shouldn't be with you.
BG: Две няма повече причина защо не трябва да бъде с вас.

EN: One,baby don't you know i'm still waitin' you.
BG: Един, бебето не знаеш ли, аз съм все още чакаш ти.

EN: Two there's no more reason why i shouldn't be with you.
BG: Две няма повече причина защо не трябва да бъде с вас.

EN: One...
BG: Един...

EN: Two...
BG: Две...

EN: I wanna give you all my love
BG: Искам да ви даде цялата си любов

EN: I wanna be with you all my long
BG: Искам да бъда с вас всички ми Лонг

EN: I wanna give you all my love
BG: Искам да ви даде цялата си любов

EN: Just be with you,just be with you.
BG: Просто да бъде с вас, просто да бъде с вас.

EN: Ref: x3
BG: Ref: x 3

EN: One...
BG: Един...

EN: Two...
BG: Две...

EN: 3.A moment i see you
BG: 3.A момент виждам те

EN: I know i'm gonna cry
BG: Знам, че аз ще да плаче

EN: But rushin' all my tears with your smile
BG: Но rushin' сълзите ми с твоята усмивка

EN: I know when ï see you no mather what you say
BG: Знам, че когато ï ви видя няма mather това, което казвате

EN: I know you gonna make,make my day.
BG: Знам, че вие ще направите, да ми ден.

EN: Ref: x2
BG: Ref: x 2