Artist: 
Search: 
Javon Black - Shawty Tear It Up (feat. Sean Kingston) (Remix) lyrics (Bulgarian translation). | that a pimp type lil' mama 
, stay low key no stress no drama 
, try to get on her but everybody...
03:52
video played 2,037 times
added 7 years ago
Reddit

Javon Black - Shawty Tear It Up (feat. Sean Kingston) (Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: that a pimp type lil' mama
BG: че мама Лил сводник тип'

EN: stay low key no stress no drama
BG: престоя вяло без стрес не драма

EN: try to get on her but everybody wanna
BG: опитайте да се кача на нея, но всички искат да

EN: pull her to the side and tell her that i'm gonna
BG: дръпнете си да отстрани и си кажа, че аз ще

EN: pop a few bottles i'll meet her at the bar
BG: поп няколко бутилки ще се срещне с нея в бара

EN: lights, camera, action, your the star
BG: светлини, камера, действие, вашата звезда

EN: the way you throw that thing on me
BG: начина, по който хвърля нещо от мен

EN: AAAAAYYYY
BG: AAAAAYYYY

EN: all alone in vip(vip)
BG: съвсем сам в ВИП (VIP)

EN: shawty started grindin on me then...
BG: Shawty започна измъчвате от мен и след това ...

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: then
BG: след това

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал

EN: lil' mama you can have a seat
BG: Lil 'майка може да има място

EN: tell your home girl that your leavin with me
BG: кажете на Вашия дом, момичето си тръгваш с мен

EN: and imma get you staight in the vip
BG: Imma и да сте staight във ВИП

EN: the way you tune it up and bounce your booty to the beat
BG: начина по който си я пуснат и скача плячката си в ритъма

EN: yeah lil' key you riden on the beat
BG: Да Lil 'ключ riden на победата

EN: yeah i'm in the back in 'ginnin of the heat
BG: Да аз съм в задната ginnin в'на топлинна енергия

EN: she all on me i give it to her deep
BG: тя всичко на мен и го даде на своята дълбока

EN: and i ain't gonna stop till i hear her body scream
BG: и аз няма'няма да спре докато не се чуе писък тялото си

EN: AAAAAYYYY
BG: AAAAAYYYY

EN: all alone in vip(vip)
BG: съвсем сам в ВИП (VIP)

EN: shawty started grindin on me then...
BG: Shawty започна измъчвате от мен и след това ...

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: then
BG: след това

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал

EN: AAAAAYYYY
BG: AAAAAYYYY

EN: i'm in da back of da club and shawty get loose
BG: Аз съм в га гърба на клуба га и Shawty да хлабав

EN: i love hen but tonight i'm on dat grey goose
BG: Обичам кокошка, но тази вечер съм на DAT сива гъска

EN: lil mama thick and she a real bone
BG: Лил мама дебел и тя истинска кост

EN: i'm thinkin how many drinks till i get her home
BG: Аз съм мисля колко напитки, докато се върна дома си

EN: shawty so fine and she tear it up
BG: Shawty толкова добре и тя ще скъсаш

EN: and all i'm thinkin in my mind is imma tear it up
BG: и всичко, което съм тъжна в съзнанието ми е Imma ще скъсаш

EN: haha i whispered in her ear keep zone'n
BG: хаха и прошепна в ухото си запази zone'n

EN: she know they got money
BG: тя знаят, че имат пари

EN: now she off in da zone
BG: Тя сега е на разстояние в га зона

EN: hey got her threw two stacks
BG: Ей имам я хвърли два стека

EN: imma bring it right back
BG: Imma привеждането му връщам

EN: fuck that double that
BG: майната му двойно

EN: AAAAAYYYY
BG: AAAAAYYYY

EN: when shes seen all that lil mama went crazy
BG: Тя е, когато видях всичко, Лил мама отиде луд

EN: AAAAAYYYY
BG: AAAAAYYYY

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: then
BG: след това

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал

EN: all alone in vip(vip)
BG: съвсем сам в ВИП (VIP)

EN: shawty started grindin on me then...
BG: Shawty започна измъчвате от мен и след това ...

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: then
BG: след това

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: then
BG: след това

EN: shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up,
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал и

EN: shawty shawty tore it up, shawty tore it up
BG: Shawty Shawty го скъсал и Shawty го скъсал

EN: all alone in vip(vip)
BG: съвсем сам в ВИП (VIP)

EN: shawty started grindin on me
BG: Shawty започна измъчвате от мен