Artist: 
Search: 
Jason DeRulo - Whatcha Say (Acoustic Version) lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus]
, Wha- wha- what did she say?
, Mmmm whatcha say,
, Mmm that you only meant well?
, Well of...
03:46
video played 2,713 times
added 8 years ago
Reddit

Jason DeRulo - Whatcha Say (Acoustic Version) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus]
BG: [Chorus]

EN: Wha- wha- what did she say?
BG: Wha-СЗА-какво каза тя?

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did.
BG: Е, разбира се сте го направили.

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmmm that it's all for the best?
BG: Mmmm, че тя е всичко за най-добър?

EN: Of course it is.
BG: Разбира се.

EN: [Verse 1]
BG: [Verse 1]

EN: I was so wrong for so long
BG: Бях толкова погрешно за толкова дълго време

EN: Only tryna please myself (myself)
BG: Само моля tryna себе си (себе си)

EN: Girl, I was caught up in her lust
BG: Момиче, аз бях в разгара си похот

EN: When I don't really want no one else
BG: Когато Аз наистина не искам никой друг

EN: So, no I know I should've treated you better
BG: Така че, не знам, че съм ви трябва третирани по-добре

EN: But me and you were meant to last forever
BG: Но аз и ти е писано да продължи вечно

EN: [Hook]
BG: [Hook]

EN: So let me in (let me in) give me another chance (another chance)
BG: Така че нека в (нека в) ми даде още един шанс (друг шанс')

EN: To really be your man
BG: За да бъде наистина си мъж

EN: Cause when the roof caved in and the truth came out
BG: Защото, когато покрива в caved и истината излезе

EN: I just didn't know what to do
BG: Аз просто не знам какво да правя

EN: But when I become a star we'll be living so large
BG: Но когато се превърне в звездата, която ще бъде толкова голям, живот

EN: I'll do anything for you (for you)
BG: Аз ще направя всичко за теб (за вас)

EN: So tell me girl
BG: Кажи ми момиче

EN: [Chorus]
BG: [Chorus]

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did
BG: Е, разбира се нали

EN: Mmmm whatcha say, (whatcha say)
BG: Взимането на Whatcha казват, (Whatcha се каже)

EN: Mmmm that it's all for the best?
BG: Mmmm, че тя е всичко за най-добър?

EN: Of course it is
BG: Разбира се, че е

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did
BG: Е, разбира се нали

EN: Mmmm whatcha say, (whatcha say)
BG: Взимането на Whatcha казват, (Whatcha се каже)

EN: Wha- wha- wha- wha- what did she say
BG: Wha-СЗА-СЗА-СЗА-какво каза тя

EN: [Verse 2]
BG: [Verse 2]

EN: How, could I live with myself
BG: Как да живея със себе си

EN: Knowing that I let our love go (love go)
BG: Знаейки, че аз да отида нашата любов (любов отивам)

EN: And ooh, when I do with one chance
BG: И ох, когато го направя с един шанс

EN: I just gotta let you know
BG: Просто трябва да те уведомят

EN: I know what I did wasn't clever
BG: Знам, че това, което направих не беше умен

EN: But me and you were meant to be together
BG: Но аз и ти е писано да сме заедно

EN: [Hook]
BG: [Hook]

EN: So let me in (let me in) give me another chance (another chance)
BG: Така че нека в (нека в) ми даде още един шанс (друг шанс')

EN: To really be your man
BG: За да бъде наистина си мъж

EN: Cause when the roof caved in and the truth came out
BG: Защото, когато покрива в caved и истината излезе

EN: I just didn't know what to do
BG: Аз просто не знам какво да правя

EN: But when I become a star we'll be living so large
BG: Но когато се превърне в звездата, която ще бъде толкова голям, живот

EN: I'll do anything for you
BG: Аз ще направя всичко за теб

EN: So tell me girl
BG: Кажи ми момиче

EN: [Chorus]
BG: [Chorus]

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did
BG: Е, разбира се нали

EN: Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
BG: Взимането на Whatcha казват, (Whatcha казват, Whatcha се каже)

EN: Mmmm that it's all for the best?
BG: Mmmm, че тя е всичко за най-добър?

EN: Of course it is
BG: Разбира се, че е

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did
BG: Е, разбира се нали

EN: Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
BG: Взимането на Whatcha казват, (Whatcha казват, Whatcha се каже)

EN: Wha- wha- wha- wha- what did she say
BG: Wha-СЗА-СЗА-СЗА-какво каза тя

EN: [Verse 3]
BG: [Verse 3]

EN: Girl, tell me whatcha said (said)
BG: Момиче, кажи ми Whatcha каза (каза)

EN: I don't want you to leave me
BG: Аз не искам да ме оставите

EN: Though you caught me cheatin'
BG: Въпреки, че ме хвана Cheatin '

EN: Tell me, tell me whatcha said (said)
BG: Кажи ми, кажи ми Whatcha каза (каза)

EN: I really need you in my life
BG: Аз наистина се нуждаете в живота ми

EN: Cause things ain't right, girl
BG: Защото нещата не е наред, момиче

EN: Tell me, tell me whatcha said (said)
BG: Кажи ми, кажи ми Whatcha каза (каза)

EN: I don't want you to leave me
BG: Аз не искам да ме оставите

EN: Though you caught me cheatin'
BG: Въпреки, че ме хвана Cheatin '

EN: Tell me, tell me whatcha said (said)
BG: Кажи ми, кажи ми Whatcha каза (каза)

EN: I really need you in my life
BG: Аз наистина се нуждаете в живота ми

EN: Cause things ain't right
BG: Защото нещата не е прав

EN: [Hook]
BG: [Hook]

EN: Cause when the roof caved in and the truth came out
BG: Защото, когато покрива в caved и истината излезе

EN: I just didn't know what to do (I just didn't know what to do)
BG: Аз просто не знам какво да правя (аз просто не знам какво да правя)

EN: But when I become a star we'll be living so large
BG: Но когато се превърне в звездата, която ще бъде толкова голям, живот

EN: I'll do anything for you
BG: Аз ще направя всичко за теб

EN: So baby watcha say!
BG: Така че бебето Watcha казвам!

EN: [Chorus]
BG: [Chorus]

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did
BG: Е, разбира се нали

EN: Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
BG: Взимането на Whatcha казват, (Whatcha казват, Whatcha се каже)

EN: Mmmm that it's all for the best?
BG: Mmmm, че тя е всичко за най-добър?

EN: Of course it is
BG: Разбира се, че е

EN: Mmmm whatcha say,
BG: Взимането на Whatcha казвам,

EN: Mmm that you only meant well?
BG: Ммм, че за цел единствено добре?

EN: Well of course you did
BG: Е, разбира се нали

EN: Mmmm whatcha say, (whatcha say, whatcha say)
BG: Взимането на Whatcha казват, (Whatcha казват, Whatcha се каже)

EN: Wha- wha- wha- wha- what did she say
BG: Wha-СЗА-СЗА-СЗА-какво каза тя