Artist: 
Search: 
Jason DeRulo - LoveBeat lyrics (Bulgarian translation). | Its party night im ready gonna hit the club 2night 
, My waiters goin' wild pretty lady by my side...
03:26
video played 519 times
added 6 years ago
Reddit

Jason DeRulo - LoveBeat (Bulgarian translation) lyrics

EN: Its party night im ready gonna hit the club 2night
BG: Му страна нощ im готови ще удари 2night клуб

EN: My waiters goin' wild pretty lady by my side
BG: Ми сервитьори Goin ' диви красива дама от моя страна

EN: She's standin' at the bar lookin' I candy to me
BG: Тя е standin' в бара гледаш аз бонбони за мен

EN: And the desfloor full's the magic trees become the a leally
BG: И пълно desfloor на магията дървета стават leally

EN: I can feel the fire taste and the giiii and I feel it all over me
BG: Мога да почувствам пожар вкус и giiii и аз чувствам, че всички около мен

EN: My hopes is raisin higher to the beat of no melody
BG: Надеждите ми е по-висока в ритъма на мелодията не стафиди

EN: So listen to the lovebeat, lovebeat give it to my lovebeat (yaa)
BG: Така че Слушайте lovebeat, lovebeat да го дам на моята lovebeat (Надя)

EN: Take it to my lovebeat (yaa)
BG: Да го отведе до моя lovebeat (Надя)

EN: Party on the lovebeat, lovebeat party on it, party on it, party on it
BG: Партия на lovebeat, lovebeat от страните по него, страна по него, страна по него

EN: Baby tonight
BG: Бебе тази вечер

EN: So listen to the lovebeat, lovebeat give it to my lovebeat (yaa)
BG: Така че Слушайте lovebeat, lovebeat да го дам на моята lovebeat (Надя)

EN: Take it to my lovebeat (yaa)
BG: Да го отведе до моя lovebeat (Надя)

EN: Party on the lovebeat, lovebeat party on it, party on it, party on it
BG: Партия на lovebeat, lovebeat от страните по него, страна по него, страна по него

EN: Baby tonight
BG: Бебе тази вечер

EN: She moves the body close playin with my fantasy
BG: Тя движи тялото затвори свири с моята фантазия

EN: She whispers in my ear and make me lose my gravity
BG: Тя прошепва в ухото ми и ме карат да губят си гравитация

EN: Coz she look in the sexy where's she smiles in by's her lips
BG: Coz тя изглежда в секси където тя усмивки в от снимки на устните си

EN: As she dances to my lobby singing random to her hips
BG: Тъй като тя танци към моя лоби пеене случайно да си бедро

EN: I can feel the fire taste in the giiiis and feel it all over me
BG: Мога да се чувстват на огън вкус в giiiis и чувствам, че всички около мен

EN: My hope is raisin higher to the beat of no melody
BG: Моята надежда е по-висока в ритъма на мелодията не стафиди

EN: So listen to the lovebeat, lovebeat give it to my lovebeat (yaa)
BG: Така че Слушайте lovebeat, lovebeat да го дам на моята lovebeat (Надя)

EN: Take it to my lovebeat (yaa)
BG: Да го отведе до моя lovebeat (Надя)

EN: Party on the lovebeat, lovebeat party on it, party on it, party on it
BG: Партия на lovebeat, lovebeat от страните по него, страна по него, страна по него

EN: Baby tonight
BG: Бебе тази вечер

EN: I got a girl this girl fun hope in the club she's all in my mind
BG: Имам едно момиче това момиче шега надежда в клуба, тя е всичко в ума ми

EN: Lovebeat baby like a hot beat love world to the Shorty
BG: Lovebeat бебе като гореща победи любов свят да дребосък

EN: She the hotty in a jam she got the lovebeat I got the bags
BG: Тя hotty в конфитюр, тя има lovebeat, аз имамчанти

EN: Hands in the air like the old bag sex V.I.P will blow eyes in she
BG: Ръце във въздуха като старата чанта секс ВИП ще взриви очи в тя

EN: Coz the whole club knows she the best yes
BG: Coz целия клуб тя знае най-добре да

EN: So listen to my lovebeat, lovebeat give it to my lovebeat (yaa)
BG: Така че Слушайте ми lovebeat, lovebeat да го дам на моята lovebeat (Надя)

EN: Take it to my lovebeat (yaa)
BG: Да го отведе до моя lovebeat (Надя)

EN: Party on the lovebeat, lovebeat party on it, party on it, party on it
BG: Партия на lovebeat, lovebeat от страните по него, страна по него, страна по него

EN: Baby tonight
BG: Бебе тази вечер