Artist: 
Search: 
Janet Jackson - Son Of A Gun (feat. P. Diddy, Carly Simon & Missy Elliott) lyrics (Bulgarian translation). | Ha ha
, Hoo hoo
, Thought you'd get the money too
, Greedy mutherfuckers
, Try to have your cake and...
04:26
video played 4,613 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Janet Jackson - Son Of A Gun (feat. P. Diddy, Carly Simon & Missy Elliott) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ha ha
BG: Ха-ха

EN: Hoo hoo
BG: Хоо хоо

EN: Thought you'd get the money too
BG: Мисли, че ще вземем парите твърде

EN: Greedy mutherfuckers
BG: Алчни mutherfuckers

EN: Try to have your cake and eat it too
BG: Опитайте се да ви пита и да ям много

EN: Sharp shooter into breakin hearts
BG: Sharp стрелецът в Breakin сърца

EN: A baby gigolo ¨c a sex pistol
BG: Бебе жиголо ¨ ва секс пистолет

EN: Hollerin at everythin that walks
BG: Hollerin при всичко, че ходи

EN: No substance just small talk
BG: Не вещество само малка говорим

EN: Know why you feelin on that girl's behind
BG: Знаеш ли защо ти чувстваш на това момиче зад

EN: You gotta sleezy one track mind
BG: Трябва да sleezy един часа ограничен ум

EN: Working your work until you think you find
BG: Работа Вашата работа, докато не мисля да намерите

EN: Who's goin home with you tonight
BG: Кой е отиваш у дома с вас тази вечер

EN: Oh, who you give it to
BG: О, кой ви я даде

EN: Who you gonna steal it from
BG: Кой ще открадне от

EN: Who's your next victim
BG: Кой е на следващата си жертва

EN: Oh, who you gonna lie to
BG: О, кой ще лъжа

EN: Who you gonna cheat on
BG: Кой ще изневерявам на

EN: Who you gonna leave alone
BG: Кой ли ще се остави на мира

EN: Oh, what ya gonna tell her
BG: Ох, какво ще ти кажа

EN: After she discovers
BG: След като тя открива

EN: You don't really love her
BG: Не е наистина я обичам

EN: Oh, gonna be a showdown
BG: О, ще бъде изпитание

EN: Knock down ¨c drag out
BG: Повалям ¨ C провлачвам

EN: Gunslinger shoot ¡®em up
BG: Gunslinger стреля ¡® ги

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Sweatin me but i'm not your type
BG: Sweatin мен, но аз не съм твой тип

EN: You think you irk me and you're so right
BG: Мислиш ли irk мен и сте толкова право

EN: I'd rather keep the trash and throw you out
BG: Бих скоро пази боклука и ще ви

EN: Stupid bitch in my beach house
BG: Тъпа кучка в моята къща плажа

EN: Naw i ain't gone go and act a fool
BG: Naw Аз не отиде отида и да действат глупак

EN: And be lead story on the nigga news
BG: И да се водят историята на нига новини

EN: Not me sucher
BG: Не ме sucher

EN: I'll bnever be your lover
BG: Аз ще ти бъде любовник bnever

EN: I'd rather make you suffer
BG: Бих скоро да страдате

EN: You stupid mutherfucker
BG: Тъп mutherfucker

EN: Oh, who you give it to
BG: О, кой ви я даде

EN: Who you gonna steal it from
BG: Кой ще открадне от

EN: Who's your next victim
BG: Кой е на следващата си жертва

EN: Oh, who you gonna lie to
BG: О, кой ще лъжа

EN: Who you gonna cheat on
BG: Кой ще изневерявам на

EN: Who you gonna leave alone
BG: Кой ли ще се остави на мира

EN: Oh, what ya gonna tell her
BG: Ох, какво ще ти кажа

EN: After she discovers
BG: След като тя открива

EN: You don't really love her
BG: Не е наистина я обичам

EN: Oh, gonna be a showdown
BG: О, ще бъде изпитание

EN: Knock down ¨c drag out
BG: Повалям ¨ C провлачвам

EN: Gunslinger shoot ¡®em up
BG: Gunslinger стреля ¡® ги

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Ha ha
BG: Ха-ха

EN: Hoo hoo
BG: Хоо хоо

EN: Thought you'd get the money too
BG: Мисли, че ще вземем парите твърде

EN: Greedy mutherfuckers
BG: Алчни mutherfuckers

EN: Try to have your cake and eat it too
BG: Опитайте се да ви пита и да ям много

EN: Gotta chip upon your shoulder
BG: Трябва чип върху рамото си

EN: I just knocked it off
BG: Просто го свали

EN: Show me what you gonna do
BG: Покажи ми какво да правя

EN: I ain't bout to run
BG: Аз не кажеш да тече

EN: You have just run out of ammunition
BG: Трябва просто да изтече на боеприпаси

EN: Shootin blanks now
BG: Shootin бланки сега

EN: You son of a gun
BG: Ти кучи син

EN: Oh, who you give it to
BG: О, кой ви я даде

EN: Who you gonna steal it from
BG: Кой ще открадне от

EN: Who's your next victim
BG: Кой е на следващата си жертва

EN: Oh, who you gonna lie to
BG: О, кой ще лъжа

EN: Who you gonna cheat on
BG: Кой ще изневерявам на

EN: Who you gonna leave alone
BG: Кой ли ще се остави на мира

EN: Oh, what ya gonna tell her
BG: Ох, какво ще ти кажа

EN: After she discovers
BG: След като тя открива

EN: You don't really love her
BG: Не е наистина я обичам

EN: Oh, gonna be a showdown
BG: О, ще бъде изпитание

EN: Knock down ¨c drag out
BG: Повалям ¨ C провлачвам

EN: Gunslinger shoot ¡®em up
BG: Gunslinger стреля ¡® ги

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: I betcha think this song is about you
BG: Betcha Аз мисля, тази песен е за теб

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти

EN: Don't you
BG: Да не си ти