Artist: 
Search: 
Jamiroquai - Deeper Underground lyrics (Bulgarian translation). | Aooowww!
, 
, Yeah, you know they're gonna bring it down now.
, They're gonna wreck it down, yeah.
,...
04:22
video played 906 times
added 8 years ago
Reddit

Jamiroquai - Deeper Underground (Bulgarian translation) lyrics

EN: Aooowww!
BG: Aooowww!

EN: Yeah, you know they're gonna bring it down now.
BG: Да, знаят, че ще го свали сега.

EN: They're gonna wreck it down, yeah.
BG: Те ще го развалина надолу, да.

EN: Somethin's come to rock me, and I can't keep my head.
BG: Нещо идват при мен рок, и не мога да държа главата си.

EN: I've get nervous in the New York city streets, when my legacy treads.
BG: Аз бях се изнервят по улиците Ню Йорк Сити, когато ми наследство веригата.

EN: I know I'm better off standin' in the shadows, far from humans with guns.
BG: Знам, че съм по-добре стои в сянка, далеч от хора с оръжие.

EN: But now it's too late there's no escape, from what they have done.
BG: Но сега е твърде късно че няма бягство, от това, което са направили.

EN: Come on!
BG: Хайде де!

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в този град.

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в този град.

EN: I'm goin' deeper underground.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята.

EN: Well I got to go deeper.
BG: Ами аз трябва да си ходи по-дълбоко.

EN: Got to go much deeeeepeeeer yeah ha.
BG: Трябва да отиде много deeeeepeeeer хектара, да.

EN: Heh they're gonna wreck it down yeah
BG: Хе те ще го развалина определени да

EN: Step doooo ba-dudum daaw da daaw da da-daaw heah, yeh we gotta bring it down yah.
BG: Стъпка doooo ба-dudum daaw га га га-daaw daaw heah, йе ние трябва да го сваля Дий.

EN: Some people with a pocket full of money, and an eye full of hate.
BG: Някои хора с джобове пълни с пари, и на очите пълни с омраза.

EN: Take your pleasure with destruction of the the very thing, that they try to create.
BG: Вземете удоволствие си с унищожаването на самото нещо, че те се опитват да създадат.

EN: Somebody tell me why this own mankind, only tip of them touch.
BG: Някой да ми каже защо неговите човечеството, само върхът се докосне до тях.

EN: Heaven help them when they bite off more than they can chew, and now it's too much.
BG: Небето ги подпомогне при отхапвам повече, отколкото те могат да дъвчат, а сега това е твърде много.

EN: I'm goin' deeper underground, heah ooow there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, heah ooow има твърде много паника в този град.

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в този град.

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в града

EN: I'm goin', I'm goin', I'm goin' deeper underground.
BG: Аз съм отиваш, аз съм отиваш, аз съм отиваш дълбоко под земята.

EN: I'm goin', I'm goin', I'm goin' deeper underground.
BG: Аз съм отиваш, аз съм отиваш, аз съм отиваш дълбоко под земята.

EN: I'm goin', I'm goin', I'm goin' deeper underground.
BG: Аз съм отиваш, аз съм отиваш, аз съм отиваш дълбоко под земята.

EN: I'm goin', I'm goin', I'm goin' deeper underground.
BG: Аз съм отиваш, аз съм отиваш, аз съм отиваш дълбоко под земята.

EN: Somethin's come to rock me, and I can't keep my head.
BG: Нещо идват при мен рок, и не мога да държа главата си.

EN: I get nervous in the New York city streets, when my legacy treads.
BG: Аз се изнервят по улиците Ню Йорк Сити, когато ми наследство веригата.

EN: I know I'm still better off standin' in the shadows, far from humans with guns.
BG: Знам, че съм още по-добре стои в сянка, далеч от хора с оръжие.

EN: But now it's too late there's no escape, from what they have done.
BG: Но сега е твърде късно че няма бягство, от това, което са направили.

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в този град.

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в този град.

EN: I'm goin' deeper underground, there's too much panic in this town.
BG: Аз съм става'по-дълбоко под земята, има твърде много паника в този град.

EN: [background] Got to go, got to go deeper, deeper, deeper, yeah.
BG: [Фон] Трябва да тръгвам, трябва да си ходи по-дълбоко, по-дълбоки, по-дълбоко, да.

EN: I'm goin' deeper underground got to go deeper deeperr gotta get down now
BG: Аз съм дълбоко под земята става'трябва да си ходи по-дълбоко deeperr Трябва да стигнете сега