Artist: 
Search: 
James Fauntleroy - Blow Your Speakers Out (feat. Luke) lyrics (Bulgarian translation). | On the time the music up ..so you can listen clearly
, To give you a feeling that you never felt...
03:47
video played 189 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

James Fauntleroy - Blow Your Speakers Out (feat. Luke) (Bulgarian translation) lyrics

EN: On the time the music up ..so you can listen clearly
BG: На времето, музиката на...така че можете да слушате ясно

EN: To give you a feeling that you never felt before
BG: Да ви даде чувството, че никога не чувствах преди

EN: Listen up, listen up
BG: Слушайте, слушайте

EN: to stop a few baby i’ma show you how i get on till 6 in the morning
BG: за да спрете на няколко бебе аз съм ви покажа как аз добивам на до 6 сутринта

EN: either way .. with the track on glass on I’m
BG: така или иначе... с на пистата на стъкло на съм

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: i know you want it all, i know you want it all
BG: Знам, че искате всичко, знам, че искате всичко

EN: don’t play our turn it all the ..blowin speakers out, speakers out
BG: не играе нашият ред всичко...Blowin тонколони, говорители

EN: Out out blow your speakers out out
BG: Вън се духне високоговорителите

EN: i know you want it all, i know you want it all
BG: Знам, че искате всичко, знам, че искате всичко

EN: don’t play our turn it all the ..blowin speakers out, speakers out
BG: не играе нашият ред всичко...Blowin тонколони, говорители

EN: Out out blow your speakers out out
BG: Вън се духне високоговорителите

EN: Turn you inside out
BG: Включване на отвътре навън

EN: I know it feels good to you
BG: Знам, че тя се чувства добре за вас

EN: …this the play you ..
BG: .. .this пиесата ви...

EN: I like the ..base line pumpin with the track on ..
BG: Аз като...основната линия Недка с песен на...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Oh yeah
BG: О, да

EN: So turn it up
BG: Така че се появи

EN: I’ma turn it up all like in a ..
BG: Аз съм го превърне всички като в...

EN: I’ma turn it up it’s all that you want
BG: Аз съм се появи това е всичко, което искате

EN: Is that what you want
BG: Е какво искате

EN: Is this what you want
BG: Е това, което искате

EN: Speakers out, speakers out
BG: Високоговорителите се, високоговорители

EN: Spe -Speakers out, spe-speakers out
BG: Със специално предназначение-високоговорители, със специално предназначение-колонки,

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]