Artist: 
Search: 
Jamelia - Superstar (Hit Machine 2004) lyrics (Bulgarian translation). | People always talk about (ey oh ey oh ey oh)
, All the things their all about (ey oh ey oh ey oh)
,...
03:23
video played 496 times
added 9 years ago
Reddit

Jamelia - Superstar (Hit Machine 2004) (Bulgarian translation) lyrics

EN: People always talk about (ey oh ey oh ey oh)
BG: Хората винаги се говори за (ей о, о, ей ей о)

EN: All the things their all about (ey oh ey oh ey oh)
BG: Всички неща си всичко (ей о, о, ей ей о)

EN: Write it on a piece of paper,
BG: Напиши я на лист хартия,

EN: Got a feeling i'll see you later.
BG: Имам чувството, че ще се видим по-късно.

EN: There's something bout this,
BG: Има нещо, кажете това,

EN: Lets keep it moving,
BG: Да продължим,

EN: And if its good lets just get something cooking.
BG: И ако си добър ви позволява просто да готвене нещо.

EN: Coz i really wanna rock with you,
BG: Защото аз наистина искам да рок с вас,

EN: I'm feeling some connection to the things you do.
BG: Чувствам някаква връзка с нещата, които правиш.

EN: (you do, you do).
BG: (Прави, нали).

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: I dont know what it is,
BG: Не знам какво е,

EN: That makes me feel like this,
BG: Това ме кара да се чувстват по този начин,

EN: I dont know who you are,
BG: Не знам кой си,

EN: But you must be some kind of superstar,
BG: Но трябва да сте някаква звезда,

EN: Coz you got all eyes on you no matter where you are,
BG: Защото имаш всички погледи върху вас няма никакво значение къде се намирате,

EN: (you just make me wanna play)
BG: (Просто ме карат да искам да играя)

EN: Baby take a look around (ey oh ey oh ey oh)
BG: Baby погледнете наоколо (ей ей о о о, ей)

EN: Everybody's getting down (ey oh ey oh ey oh)
BG: Всички са се захващаме (ей ей о о о, ей)

EN: Deal with all the problems later,
BG: Се справят с всички проблеми по-късно,

EN: Bad boys on their best behaviour.
BG: Лошото момче на най-добрите си поведение.

EN: There's something bout you,
BG: Има нещо, което кажеш,

EN: Lets keep it moving,
BG: Да продължим,

EN: And if it's good lets just get something cooking,
BG: И ако това е добре просто да дава възможност за готвене нещо,

EN: Coz i really wanna rock with you,
BG: Защото аз наистина искам да рок с вас,

EN: I'm feeling some connection to the things you do,
BG: Чувствам някаква връзка с нещата, които правиш,

EN: (you do, you do).
BG: (Прави, нали).

EN: I don't know what it is,
BG: Аз не знам какво е,

EN: That makes me feel like this,
BG: Това ме кара да се чувстват по този начин,

EN: I don't know who you are,
BG: Аз не знам кой си,

EN: But you must be some kind of superstar,
BG: Но трябва да сте някаква звезда,

EN: Coz you got all eyes on you no matter where you are,
BG: Защото имаш всички погледи върху вас няма никакво значение къде се намирате,

EN: (you just make me wanna play).
BG: (Просто ме карат да искам да играя).

EN: I like the way your movin' (ey oh ey oh ey oh)
BG: Харесва ми начина, по който танцуваш (ей о, о, ей ей о)

EN: I just get into the groove and then (you just make me wanna play),
BG: Току-що влезе в жлеба и след това (просто ме карат да искам да играя),

EN: If you just put pen to paper (ey oh ey oh ey oh)
BG: Ако съм сложил за перото (ей ей о о о, ей)

EN: Got that feeling i'll see you later.
BG: Имаш чувството, че ще се видим по-късно.

EN: Make your move, can we get a little closer,
BG: Направете своя ход, можем да получим малко по-близо,

EN: You rock it just like you're supposed to,
BG: Ти го рок само като се предполага,,

EN: Hey boy i ain't got nothing more to say,
BG: Ей момче, аз не се получи нищо повече да кажа,

EN: Coz you just make me wanna play,
BG: Защото просто ме карат да искам да играя,

EN: i don't know what it is,
BG: Аз не знам какво е,

EN: That makes me feel like this,
BG: Това ме кара да се чувстват по този начин,

EN: i don't know,
BG: Аз не знам,

EN: Gotta be, gotta be a superstar,
BG: Трябва да бъде, трябва да си суперзвезда,

EN: All eyes on you.
BG: Всички погледи върху вас.

EN: [Chorus x2]
BG: [Припев x2]