Artist: 
Search: 
Jakarta - One Desire lyrics (Bulgarian translation). | He's still alone in the darkness
, and the ways back home are endless
, cause his life is out of...
02:44
video played 3,715 times
added 7 years ago
by Arkane
Reddit

Jakarta - One Desire (Bulgarian translation) lyrics

EN: He's still alone in the darkness
BG: Той е все още само в тъмнината

EN: and the ways back home are endless
BG: и на дома начини гърба са безкрайни

EN: cause his life is out of fire
BG: причина, живота си е от пожар

EN: that's his one desire....
BG: това е желанието си един....

EN: that's his one desire....
BG: това е желанието си един....

EN: one desire...
BG: един желание...

EN: he's still alone in the darkness
BG: Той е все още само в тъмнината

EN: and the way back home are endless
BG: и начина, по който вкъщи са безкрайни

EN: cause his life is out of fire
BG: причина, живота си е от пожар

EN: that's his one desire....
BG: това е желанието си един....

EN: comes a fairy close to his face
BG: идва фея близо до лицето му

EN: and gives him three
BG: и му дава три

EN: wishes for his helpless night
BG: желанията си безпомощни нощ

EN: situation gone at least back home
BG: ситуацията, най-малко обратно начало е отишло

EN: all the fairy wants is war
BG: всички фея иска е война

EN: one desire...
BG: един желание...

EN: he's still alone in the darkness
BG: Той е все още само в тъмнината

EN: and the ways back home are endless
BG: и на дома начини гърба са безкрайни

EN: cause his life is out of fire
BG: причина, живота си е от пожар

EN: that's his one desire....
BG: това е желанието си един....

EN: one desire...
BG: един желание...

EN: that's his one desire....
BG: това е желанието си един....

EN: he's still alone in the darkness
BG: Той е все още само в тъмнината

EN: and the ways back home are endless
BG: и на дома начини гърба са безкрайни

EN: cause his life is out of fire
BG: причина, живота си е от пожар

EN: that's his one desire....
BG: това е желанието си един....

  • JAKARTA LYRICS