Artist: 
Search: 
Ja Rule - Parachute (feat. Leah Siegal) lyrics (Bulgarian translation). | When you play by the rules of the world
, The world will rule you!
, When you play by the rules of...
03:23
video played 115 times
added 6 years ago
Reddit

Ja Rule - Parachute (feat. Leah Siegal) (Bulgarian translation) lyrics

EN: When you play by the rules of the world
BG: Когато играете по правилата на света

EN: The world will rule you!
BG: Светът ще ви управляваме!

EN: When you play by the rules of the divine
BG: Когато играете по правилата на божественото

EN: You will rule the world
BG: Вие ще управлява света

EN: Bring back …
BG: Да върне...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: All the way from Heaven to the stars
BG: Чак от небето към звездите

EN: The stars pass along,
BG: Звездите се предадем,

EN: The moon turns to sky
BG: Луната се превръща в небе

EN: The sky turns to you
BG: Небето се обръща към вас

EN: I’m falling, I’m falling with no parachute
BG: Пада, пада с никакъв парашут

EN: I’m falling for love with no parachute
BG: Аз съм попадащи за любов с никакъв парашут

EN: All the way form the heaven to the stars, to the moon, to your heart
BG: Чак форма небето на звездите, на Луната, до сърцето си

EN: We only fail to get up to you
BG: Само не успеем да стигнем до вас

EN: My world is new, I put it on the cross
BG: Моят свят е нова, аз го постави на кръста

EN: Get thanks to the Lord, the legendary fall
BG: Да благодаря на Бог, легендарният попадат

EN: Fuck you, no pause, niggers make God bless us all
BG: Майната ти, не пауза, негри се Бог да благослови всички нас

EN: … form the.. to the roof, to the head, to the floor
BG: ... форма... на покрива, на главата, на пода

EN: ..it’s a long fall and a lot of nigger fall short
BG: ..Това е дълго падане и много негър есен кратко

EN: And… a lot of niggers fall off
BG: И.. много негри падна

EN: But not me, I could never see the ball drop
BG: Но не ме, аз никога няма да видите топката

EN: Unless is new year in the heart of New York
BG: Освен ако не е нова година в сърцето на Ню Йорк

EN: If you’re new to the block, get a little rough
BG: Ако сте нов в блока, получи малко груб

EN: Especially if the heart ain’t wide enough
BG: Особено ако сърцето не е достатъчно широка

EN: Cause I’ve been through it all, and it’s even more
BG: Причината съм бил през всичко и това е още по-

EN: Only… niggers get the fall.
BG: Само... негри се есента.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: All the way from Heaven to the stars
BG: Чак от небето към звездите

EN: The stars pass along,
BG: Звездите се предадем,

EN: The moon turns to sky
BG: Луната се превръща в небе

EN: The sky turns to you
BG: Небето се обръща към вас

EN: I’m falling, I’m falling with no parachute
BG: Пада, пада с никакъв парашут

EN: I’m falling for love with no parachute
BG: Аз съм попадащи за любов с никакъв парашут

EN: If I get it… from the Heavens above to the fire to my ass
BG: Ако аз добивам то... от небето над огъня до задника ми

EN: Nobody surpasses death, it don’t lasts…
BG: Никой не надминава смърт, тя не трае...

EN: ..now you .. kill me
BG: ..Сега ти... Убий ме

EN: I’ve already been dead, I’m a wholly spirit
BG: Аз съм вече емъртъв аз съм изцяло дух

EN: Watch my flow fly around like a G6
BG: Гледайте потока ми лети наоколо като G6

EN: While my body stays down in the audience.
BG: Докато тялото ми остава надолу в публиката.

EN: I’m living this life limitless
BG: Аз живея този живот неограничен

EN: If it ain’t fly has no relevance
BG: Ако тя не лети е без значение

EN: If it ain’t domestic, it’s not intelligent
BG: Ако не е домашно, това не е интелигентно

EN: You should be smart and jump of the…
BG: Трябва да бъде умен и скок на...

EN: The dark side, is a long ride…
BG: Тъмната страна, е дълга езда...

EN: Just to been through it all, and to see even more
BG: Само да е през всичко и да видите още повече

EN: ..to fly, the niggers get to fall.
BG: ..да лети, негри се да падне.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: All the way from Heaven to the stars
BG: Чак от небето към звездите

EN: The stars pass along,
BG: Звездите се предадем,

EN: The moon turns to sky
BG: Луната се превръща в небе

EN: The sky turns to you
BG: Небето се обръща към вас

EN: I’m falling, I’m falling with no parachute
BG: Пада, пада с никакъв парашут

EN: I’m falling for love with no parachute
BG: Аз съм попадащи за любов с никакъв парашут

EN: I’m thinking of you
BG: Аз съм мисля за теб

EN: With no parachute
BG: С никакъв парашут