Artist: 
Search: 
Ja Rule - Parachute (feat. Leah Siegal) lyrics (Bulgarian translation). | When you play by the rules of the world
, The world will rule you!
, When you play by the rules of...
03:23
video played 683 times
added 6 years ago
Reddit

Ja Rule - Parachute (feat. Leah Siegal) (Bulgarian translation) lyrics

EN: When you play by the rules of the world
BG: Когато играете от правилата на света

EN: The world will rule you!
BG: Светът ще управлява ви!

EN: When you play by the rules of the divine
BG: Когато играете от правилата на Божественото

EN: You will rule the world
BG: Вие ще управлява по света

EN: Bring back …
BG: Довежда назад...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: All the way from Heaven to the stars
BG: Докрай от небето на звездите

EN: The stars pass along,
BG: Звездите премине по дължината,

EN: The moon turns to sky
BG: Луната се превръща в небето

EN: The sky turns to you
BG: Небето се превръща ви

EN: I’m falling, I’m falling with no parachute
BG: Аз съм падане, аз съм от с не парашут

EN: I’m falling for love with no parachute
BG: Аз съм попадащи за любов с не парашут

EN: All the way form the heaven to the stars, to the moon, to your heart
BG: Докрай форма небето на звездите, до Луната, към сърцето си

EN: We only fail to get up to you
BG: Само успяваме да получите вас

EN: My world is new, I put it on the cross
BG: Моят свят е нов, аз го поставя на кръста

EN: Get thanks to the Lord, the legendary fall
BG: Получете благодарение на Господ, легендарен падането

EN: Fuck you, no pause, niggers make God bless us all
BG: Майната ви, няма пауза, негри направи Бог да благослови всички нас

EN: … form the.. to the roof, to the head, to the floor
BG: … форма... на покрива, на главата, на нивото на пода

EN: ..it’s a long fall and a lot of nigger fall short
BG: ..тя е дълга падане и много кратко nigger падане

EN: And… a lot of niggers fall off
BG: And… много от негри отпадне

EN: But not me, I could never see the ball drop
BG: Но не ме, аз никога не може да виждате пуснете топката

EN: Unless is new year in the heart of New York
BG: Освен ако не е нова година в сърцето на Ню Йорк

EN: If you’re new to the block, get a little rough
BG: Ако сте нов за блока, получи малко необработени

EN: Especially if the heart ain’t wide enough
BG: Особено ако сърцето ain't достатъчно широка

EN: Cause I’ve been through it all, and it’s even more
BG: Причина, съм бил през всичко и това е още повече

EN: Only… niggers get the fall.
BG: Only… негри получи есента.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: All the way from Heaven to the stars
BG: Докрай от небето на звездите

EN: The stars pass along,
BG: Звездите премине по дължината,

EN: The moon turns to sky
BG: Луната се превръща в небето

EN: The sky turns to you
BG: Небето се превръща ви

EN: I’m falling, I’m falling with no parachute
BG: Аз съм падане, аз съм от с не парашут

EN: I’m falling for love with no parachute
BG: Аз съм попадащи за любов с не парашут

EN: If I get it… from the Heavens above to the fire to my ass
BG: Ако се it… от небето над пожар да ми задника

EN: Nobody surpasses death, it don’t lasts…
BG: Никой не се надвиши смърт, тя не lasts…

EN: ..now you .. kill me
BG: ..Сега ли... Убий ме

EN: I’ve already been dead, I’m a wholly spirit
BG: Аз съм вече емъртъв аз съм дух изцяло

EN: Watch my flow fly around like a G6
BG: Гледайте ми поток полет около като G6

EN: While my body stays down in the audience.
BG: Докато тялото ми остава надолу в публиката.

EN: I’m living this life limitless
BG: Аз съм живеещи този неограничен живот

EN: If it ain’t fly has no relevance
BG: Ако ain't полети не е релевантно

EN: If it ain’t domestic, it’s not intelligent
BG: Ако ain't местни, тя не е интелигентни

EN: You should be smart and jump of the…
BG: Трябва да бъдете смарт и скок на от…

EN: The dark side, is a long ride…
BG: Тъмната страна, е дълга ride…

EN: Just to been through it all, and to see even more
BG: Само за да е през всичко и за да видите още повече

EN: ..to fly, the niggers get to fall.
BG: ..за полет, негри се да пада.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: All the way from Heaven to the stars
BG: Докрай от небето на звездите

EN: The stars pass along,
BG: Звездите премине по дължината,

EN: The moon turns to sky
BG: Луната се превръща в небето

EN: The sky turns to you
BG: Небето се превръща ви

EN: I’m falling, I’m falling with no parachute
BG: Аз съм падане, аз съм от с не парашут

EN: I’m falling for love with no parachute
BG: Аз съм попадащи за любов с не парашут

EN: I’m thinking of you
BG: Аз съм мислене от вас

EN: With no parachute
BG: С не парашут