Artist: 
Search: 
J Randall - That's The Sound Of Love lyrics (Bulgarian translation). | Can you hear me baby?
, Baby that’s the sound of love, that’s the sound of love
, Alright,...
03:25
video played 250 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

J Randall - That's The Sound Of Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Can you hear me baby?
BG: Чуваш ли ме бебето?

EN: Baby that’s the sound of love, that’s the sound of love
BG: Бебе, това е звукът на любов, това е звукът на любовта

EN: Alright, alright
BG: Добре, добре

EN: When you say you can’t get enough
BG: Когато ви кажа не можете да получите достатъчно

EN: Inside your own fire, fire
BG: Вътре в собствения си огън пожар

EN: And now you shine through the heart
BG: И сега свети в сърцето

EN: When there’s someone to cry for, cry for, cry for
BG: Когато има някой да плаче за, плаче за, плаче за

EN: You gonna end up in the club, when you’re balling so hard
BG: Отиваш да свършиш в клуба, когато вие сте balling толкова трудно

EN: And the only thing you want, is the one you know, you’d die for, you’d die for
BG: И единственото нещо, което искате, е онова, което знаем, ще умре за, ще умре за

EN: And all … call the same damn number…take you under
BG: И всичко..., наричат същата проклинам номер... ви под

EN: If you hear me, baby that’s the sound of love
BG: Ако чувате ме, бебе, това е звук на любовта

EN: I’m making, baby that’s the sound of love
BG: Аз съм като, бебе, това е звук на любовта

EN: I can’t take it
BG: Аз не мога да го взема

EN: Because it feels so … it burns so bad
BG: Тъй като се чувства така... тя изгаря толкова лошо

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love, love, love, love
BG: Бебе, това е звукът на любов, любов, любов, любов

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love, love, love, love
BG: Бебе, това е звукът на любов, любов, любов, любов

EN: You can’t sleep or read a thing
BG: Не можете да спят или да прочете нещо

EN: There’s nothing that matters
BG: Няма нищо, което има значение

EN: And there’s no way to call for it
BG: И няма начин да се обадя за него

EN: When it finally happens, oh yeah
BG: Когато най-накрая става, о да

EN: You gonna end up in the club, when you’re balling so hard
BG: Отиваш да свършиш в клуба, когато вие сте balling толкова трудно

EN: And the only thing you want, is the one you know, you’d die for, you’d die for
BG: И единственото нещо, което искате, е онова, което знаем, ще умре за, ще умре за

EN: And all … call the same damn number…take you under
BG: И всичко..., наричат същата проклинам номер... ви под

EN: If you hear me, baby that’s the sound of love
BG: Ако чувате ме, бебе, това е звук на любовта

EN: I’m making, baby that’s the sound of love
BG: Аз съм като, бебе, това е звук на любовта

EN: I can’t take it
BG: Аз не мога да го взема

EN: Because it feels so … it burns so bad
BG: Тъй като се чувства така... тя изгаря толкова лошо

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love, love, love, love
BG: Бебе, това е звукът на любов, любов, любов, любов

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love, love, love, love
BG: Бебе, това е звукът на любов, любов, любов, любов

EN: Nothing will ever be the same after you hear it, hear it
BG: Нищо няма да бъде същото след като го чуя, го чувам

EN: Can you hear me baby?
BG: Чуваш ли ме бебето?

EN: And one day all of tomorrows turn into forevers , oh
BG: И един ден, всички на утрешния се превръщат в forevers, о

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: baby that’s the sound of love
BG: бебе, това е звук на любовта

EN: I’m making, baby that’s the sound of love
BG: Аз съм като, бебе, това е звук на любовта

EN: I can’t take it
BG: Аз не мога да го взема

EN: Because it feels so … it burns so bad
BG: Тъй като се чувства така... тя изгаря толкова лошо

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love, love, love, love
BG: Бебе, това е звукът на любов, любов, любов, любов

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love,
BG: Бебе, това е звукът на любовта,

EN: Baby that’s the sound of love, love, love, love.
BG: Бебе, което е най-доброто от любов, любов, любов, любов.