Artist: 
Search: 
Ivena - Ne Tova E Lubovta lyrics (Chinese translation). | Бил си най-перфектния за мене, я не се изхвърляй...
03:19
video played 1,230 times
added 8 years ago
by deteee
Reddit

Ivena - Ne Tova E Lubovta (Chinese translation) lyrics

BG: Бил си най-перфектния за мене, я не се изхвърляй толкова.
ZH: 它是最完美的我,不是这样。

BG: Имаш само три дефекта дребен, че си се родил но без душа!
ZH: 你只有三个出生没有灵魂的轻微缺陷 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Не това друго търся в любовта как не го разбра!
ZH: 不是说我在看别的东西爱怎样发现它 !

BG: Да съм за една душа топлата сълза, не играчка за ноща не това!
ZH: 我为一的灵魂撕裂,不是热的玩具为夜。

BG: Не това е любовта как не го разбра!
ZH: 这是不爱它 !

BG: Да съм за едно сърце цялото небе друго търся в любовта не това!
ZH: 我为爱的一颗心看的不什么!

BG: Щели сме със тебе да се женим!
ZH: 我们要跟你结婚。

BG: Може би, но в някой друг живот.
ZH: 也许,但在其他人的生活中。

BG: С всяка дуга само не и с мене нищо не разбираш от любов!
ZH: 不只与对方和我你知道什么是爱情 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Не това друго търся в любовта как не го разбра!
ZH: 不是说我在看别的东西爱怎样发现它 !

BG: Да съм за една душа топлата сълза, не играчка за ноща не това!
ZH: 我为一的灵魂撕裂,不是热的玩具为夜。

BG: Не това е любовта как не го разбра!
ZH: 这是不爱它 !

BG: Да съм за едно сърце цялото небе друго търся в любовта не това!
ZH: 我为爱的一颗心看的不什么!