Artist: 
Search: 
Ivena - Моля За Внимание (feat. Tenio Gogov) lyrics (Chinese translation). | Моля за внимание линейките,
, моля и колите...
03:16
video played 1,252 times
added 7 years ago
Reddit

Ivena - Моля За Внимание (feat. Tenio Gogov) (Chinese translation) lyrics

BG: Моля за внимание линейките,
ZH: 请注意,救护车

BG: моля и колите полицейските,
ZH: 请和警方的车辆,

BG: нека като преброя до три,
ZH: 当我数到三,

BG: пътя да опразнят за колата ти.
ZH: 路径明确你的车。

BG: Моля още цялото движение,
ZH: 更多请整个运动,

BG: спешно да ти влезе в положение,
ZH: 紧急抢到位置,

BG: лепиш и натискаш клаксуни,
ZH: 胶合和紧迫 klaksuni

BG: бързаш да си тука в ръцете ми.
ZH: 到这里我手中繁忙。

BG: Не си и ял, не си и спал,
ZH: 你不吃饭,不睡觉,

BG: мина пет светофара на чeрвено ти,
ZH: 五矿交通灯在 červeno 上你,

BG: по пътя насам, да ти дам любовта си.
ZH: 在来的路上,给你他们的爱。

BG: Не си и ял, не си и спал,
ZH: 你不吃饭,不睡觉,

BG: мина пет светофара на чeрвено ти,
ZH: 五矿交通灯在 červeno 上你,

BG: по пътя насам, да ти дам което само аз знам.
ZH: 在来的路上,给你,只有我知道。

BG: Моля още докато в колата си,
ZH: 而在你的车,更多请

BG: мен не чакай, а без мен започни,
ZH: 我不要等待,我就开始

BG: ризата нека свалена е,
ZH: 让衬衫是

BG: после време нека да не губи ме.
ZH: 然后我们来的时候不会失去我。

BG: Моля уважаемите гражданки,
ZH: 请各位公民

BG: стига са облизвали по теб усти,
ZH: 如果您正在寻找的血

BG: гледката е провокация,
ZH: 该视图是挑衅

BG: но не е за ваша консумация.
ZH: 但它不是您的消费。