Artist: 
Search: 
Ivana - Sedem Dni lyrics (Russian translation). | Ако до края на света остават 7 дни.
, Ако е свършен този...
04:26
video played 2,239 times
added 8 years ago
Reddit

Ivana - Sedem Dni (Russian translation) lyrics

BG: Ако до края на света остават 7 дни.
RU: Если, к концу мира остаются 7 дней.

BG: Ако е свършен този свят, и с него аз и ти.
RU: Если sv″ršen этот мир и я и ты.

BG: Как би живял тези 7 дни?
RU: Как бы что жил в течение этих 7 дней?

BG: Ако до края на света остават 7 дни.
RU: Если, к концу мира остаются 7 дней.

BG: И строги ангели броят с теб греховете ни.
RU: И строгие Ангелы с вами наши грехи.

BG: Така ли пак ще мъчиш любовта?
RU: Таким образом будет по-прежнему люблю m″čiš?

BG: Ако няма нищо да остане на Земята,
RU: Если нет ничего на земле,

BG: и има начин ти да си спасиш душата,
RU: и есть способ, вы можете сохранить душу,

BG: как би живял, тези 7 дни?
RU: Как бы жили эти 7 дней?

BG: Кажи ми ти, сърцето си питай!
RU: Скажите мне вы, спросите вашего сердца!

BG: Припев: (х2)
RU: Хор: (/)

BG: Първия ден, дали от тебе ще плача,
RU: В первый день, ли вам будет плакать,

BG: втория ден ще караш ли да ме боли,
RU: на второй день будет делать вы хотите больно мне,

BG: третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен,
RU: на третий день будет, как со мной темно,

BG: няколко дни ще ме обичаш ли кажи?
RU: через несколько дней будет сказать мне нравится вам?

BG: Ако до края на света остават 7 дни.
RU: Если, к концу мира остаются 7 дней.

BG: И откъдето са дошли, обратно ще вървим.
RU: И откуда они прибыли, будет идти обратно.

BG: Как би живял ти, тези 7 дни?
RU: Как бы вы жили, эти 7 дней?

BG: Ако до края на света остават 7 дни
RU: Если, к концу мира остаются 7 дней

BG: и няма време за лъжи и полуистини,
RU: и нет времени для лжи и poluistini,

BG: така ли пак ще мъчиш любовта.
RU: так что вы будете любить m″čiš.

BG: Ако няма нищо да остане на Земята,
RU: Если нет ничего на земле,

BG: и има начин ти да си спасиш душата,
RU: и есть способ, вы можете сохранить душу,

BG: как би живял, тези 7 дни?
RU: Как бы жили эти 7дни?

BG: Кажи ми ти, сърцето си питай!
RU: Скажите мне вы, спросите вашего сердца!

BG: Припев: (х2)...(х2)
RU: Хор: (/)...(/)