Artist: 
Search: 
Ivana - Sedem Dni lyrics (Chinese translation). | Ако до края на света остават 7 дни.
, Ако е свършен този...
04:26
video played 2,239 times
added 8 years ago
Reddit

Ivana - Sedem Dni (Chinese translation) lyrics

BG: Ако до края на света остават 7 дни.
ZH: 如果,世界末日的保留 7 天。

BG: Ако е свършен този свят, и с него аз и ти.
ZH: 如果 sv″ršen 这个世界,和你和我。

BG: Как би живял тези 7 дни?
ZH: 如何但愿住在这些 7 天?

BG: Ако до края на света остават 7 дни.
ZH: 如果,世界末日的保留 7 天。

BG: И строги ангели броят с теб греховете ни.
ZH: 严格的天使编号与您我们的罪。

BG: Така ли пак ще мъчиш любовта?
ZH: 所以你还会爱 m″čiš 吗?

BG: Ако няма нищо да остане на Земята,
ZH: 如果没有什么留在地球上,

BG: и има начин ти да си спасиш душата,
ZH: 有一种方法,您可以保存你的灵魂,和

BG: как би живял, тези 7 дни?
ZH: 如何将住在这些 7 天?

BG: Кажи ми ти, сърцето си питай!
ZH: 告诉我你,问问你的心 !

BG: Припев: (х2)
ZH: 合唱: (/)

BG: Първия ден, дали от тебе ще плача,
ZH: 第一天,你是否会哭泣,

BG: втория ден ще караш ли да ме боли,
ZH: 第二天会让你想要伤害了我,

BG: третия ден ще бъдеш ли с мене мрачен,
ZH: 第三天将会像那样我黑暗,

BG: няколко дни ще ме обичаш ли кажи?
ZH: 几天会告诉我你喜欢吗?

BG: Ако до края на света остават 7 дни.
ZH: 如果,世界末日的保留 7 天。

BG: И откъдето са дошли, обратно ще вървим.
ZH: 他们从哪里来了,后面会去。

BG: Как би живял ти, тези 7 дни?
ZH: 如何将你住了,那些 7 天?

BG: Ако до края на света остават 7 дни
ZH: 如果,世界末日的保留 7 天

BG: и няма време за лъжи и полуистини,
ZH: 和谎言和 poluistini,没有时间

BG: така ли пак ще мъчиш любовта.
ZH: 所以你会爱 m″čiš。

BG: Ако няма нищо да остане на Земята,
ZH: 如果没有什么留在地球上,

BG: и има начин ти да си спасиш душата,
ZH: 有一种方法,您可以保存你的灵魂,和

BG: как би живял, тези 7 дни?
ZH: 如何将住在这些 7天?

BG: Кажи ми ти, сърцето си питай!
ZH: 告诉我你,问问你的心 !

BG: Припев: (х2)...(х2)
ZH: 合唱: (/)...() /