Ismail YK - Nerdesin (2007)

video played 1,853 times
added 7 years ago
Rate:

Ismail YK - Nerdesin lyrics


Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
Yalvarýrým býrak ben geleyim
Canýmý iste feda edeyim
Yürüdüðün yollarda yürüyeyim

Olmaz sensiz olmaz
Asla can dayanmaz
Olmaz sensiz olmaz
Asla can dayanmaz
Yürüdüðün yollarda yürüyeyim

Nerdesin beni unutsun demiþsin
Nerdesin bunu sen diyemezsin
Nerdesin seni unutmak kolay mý
Beni baðýrtmak kolay mý
Söyle nerdesin

Yürüdüðüm yollar bitmiyor
Anlatamam kalbim çok acýyor
Senin için bir can ölüyor
Söylesene ah nerdesin

Nerdesin beni unutsun demiþsin
Nerdesin bunu sen diyemezsin
Nerdesin seni unutmak kolay mý
Beni baðýrtmak kolay mý
Söyle nerdesin

Bir daha beni arama
Sorma unut gitsin
Her þey burada bitsin diye yazmýþsýn
Sonra her þeyini alýp kaybolmuþsun
Ama ama bir þeyi unutmuþsun
Unuttuðun seni duvarlara yazmýþ
Unuttuðun seni kendine yazmýþ
Unuttuðun þimdi soruyor sana

Seni unutmak kolay mý
Beni böyle baðýrtmak kolay mý
Ama þunu hiç unutma peþindeyim
Asla býrakmam aslaaaaa

Nerdesin beni unutsun demiþsin
Nerdesin bunu sen diyemezsin
Nerdesin seni unutmak kolaymi
Beni baðýrtmak kolay mý
Söyle nerdesin


  • COMMENTS