Artist: 
Search: 
Ismail YK - Nerdesin lyrics (Italian translation). | Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
, Yalvarýrým býrak ben geleyim
, Canýmý iste feda edeyim
,...
05:45
video played 1,858 times
added 8 years ago
Reddit

Ismail YK - Nerdesin (Italian translation) lyrics

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
IT: Yürüdüðün su yürüyeyim

TR: Yalvarýrým býrak ben geleyim
IT: Yalvarýrým-goccia vengo solo

TR: Canýmý iste feda edeyim
IT: Canýmý lasciare che richiedono sacrificio

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
IT: Yürüdüðün su yürüyeyim

TR: Olmaz sensiz olmaz
IT: Non non sarebbe senza di te

TR: Asla can dayanmaz
IT: Mai non può contare su

TR: Olmaz sensiz olmaz
IT: Non non sarebbe senza di te

TR: Asla can dayanmaz
IT: Mai non può contare su

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
IT: Yürüdüðün su yürüyeyim

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
IT: Nerdesin me unutsun demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
IT: Nerdesin si diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolay mý
IT: Nerdesin che dimentico facilmente.

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
IT: Me baðýrtmak facile.

TR: Söyle nerdesin
IT: Dire nerdesin

TR: Yürüdüðüm yollar bitmiyor
IT: Non si fermano le rotte Yürüdüðüm

TR: Anlatamam kalbim çok acýyor
IT: A dire il mio cuore è molto acýyor

TR: Senin için bir can ölüyor
IT: Morire per un possibile

TR: Söylesene ah nerdesin
IT: Söylesene ah nerdesin

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
IT: Nerdesin me unutsun demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
IT: Nerdesin si diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolay mý
IT: Nerdesin che dimentico facilmente.

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
IT: Me baðýrtmak facile.

TR: Söyle nerdesin
IT: Dire nerdesin

TR: Bir daha beni arama
IT: Mi chiamano ancora

TR: Sorma unut gitsin
IT: Non dimenticare

TR: Her þey burada bitsin diye yazmýþsýn
IT: Tutto qui è lì egli yazmýþsýn

TR: Sonra her þeyini alýp kaybolmuþsun
IT: Kaybolmuþsun e poi þeyini

TR: Ama ama bir þeyi unutmuþsun
IT: Ma un unutmuþsun

TR: Unuttuðun seni duvarlara yazmýþ
IT: Unuttuðun ho yazmýþ pareti

TR: Unuttuðun seni kendine yazmýþ
IT: Unuttuðun ho yazmýþ auto

TR: Unuttuðun þimdi soruyor sana
IT: Unuttuðun ora ti chiede

TR: Seni unutmak kolay mý
IT: Dimentico facilmente.

TR: Beni böyle baðýrtmak kolay mý
IT: Mi baðýrtmak così facile.

TR: Ama þunu hiç unutma peþindeyim
IT: Ma non si sarebbe mai dimenticare peþindeyim

TR: Asla býrakmam aslaaaaa
IT: Mai býrakmam aslaaaaa

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
IT: Nerdesin me unutsun demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
IT: Nerdesin si diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolaymi
IT: Nerdesin dimentico kolaymi

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
IT: Me baðýrtmak facile.

TR: Söyle nerdesin
IT: Dire nerdesin