Artist: 
Search: 
Ismail YK - Nerdesin lyrics (German translation). | Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
, Yalvarýrým býrak ben geleyim
, Canýmý iste feda edeyim
,...
05:45
video played 1,844 times
added 7 years ago
Reddit

Ismail YK - Nerdesin (German translation) lyrics

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
DE: Yürüdüðün auf yürüyeyim

TR: Yalvarýrým býrak ben geleyim
DE: Yalvarýrým-Drop ich komme nur

TR: Canýmý iste feda edeyim
DE: Canýmý lassen Sie Opfer erfordern

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
DE: Yürüdüðün auf yürüyeyim

TR: Olmaz sensiz olmaz
DE: Wäre es nicht wäre nicht ohne Sie

TR: Asla can dayanmaz
DE: Nie kann nicht verlassen

TR: Olmaz sensiz olmaz
DE: Wäre es nicht wäre nicht ohne Sie

TR: Asla can dayanmaz
DE: Nie kann nicht verlassen

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
DE: Yürüdüðün auf yürüyeyim

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
DE: Nerdesin mir Unutsun Demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
DE: Nerdesin Sie Diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolay mý
DE: Nerdesin, das ich einfach vergessen.

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
DE: Mich Baðýrtmak einfach.

TR: Söyle nerdesin
DE: Sagen nerdesin

TR: Yürüdüðüm yollar bitmiyor
DE: Don ' t stop Routen Yürüdüðüm

TR: Anlatamam kalbim çok acýyor
DE: Sie sagen, ist mein Herz sehr acýyor

TR: Senin için bir can ölüyor
DE: Sterben für eine Dose

TR: Söylesene ah nerdesin
DE: Söylesene Ach Nerdesin

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
DE: Nerdesin mir Unutsun Demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
DE: Nerdesin Sie Diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolay mý
DE: Nerdesin, das ich einfach vergessen.

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
DE: Mich Baðýrtmak einfach.

TR: Söyle nerdesin
DE: Sagen nerdesin

TR: Bir daha beni arama
DE: Rufen Sie mich wieder

TR: Sorma unut gitsin
DE: Vergessen Sie nicht

TR: Her þey burada bitsin diye yazmýþsýn
DE: Es ist alles hier He yazmýþsýn

TR: Sonra her þeyini alýp kaybolmuþsun
DE: Dann Þeyini und kaybolmuþsun

TR: Ama ama bir þeyi unutmuþsun
DE: Aber ein Unutmuþsun

TR: Unuttuðun seni duvarlara yazmýþ
DE: Unuttuðun ich Yazmýþ Wände

TR: Unuttuðun seni kendine yazmýþ
DE: Unuttuðun ich selbst Yazmýþ

TR: Unuttuðun þimdi soruyor sana
DE: Unuttuðun fragt jetzt Sie

TR: Seni unutmak kolay mý
DE: Ich vergessen leicht.

TR: Beni böyle baðýrtmak kolay mý
DE: Mich einfach so Baðýrtmak.

TR: Ama þunu hiç unutma peþindeyim
DE: Aber Sie würden nie vergessen peþindeyim

TR: Asla býrakmam aslaaaaa
DE: Nie Býrakmam aslaaaaa

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
DE: Nerdesin mir Unutsun Demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
DE: Nerdesin Sie Diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolaymi
DE: Nerdesin ich vergessen kolaymi

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
DE: Mich Baðýrtmak einfach.

TR: Söyle nerdesin
DE: Sagen nerdesin