Artist: 
Search: 
Ismail YK - Nerdesin lyrics (English translation). | Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
, Yalvarýrým býrak ben geleyim
, Canýmý iste feda edeyim
,...
05:45
video played 1,844 times
added 7 years ago
Reddit

Ismail YK - Nerdesin (English translation) lyrics

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
EN: Yürüdüðün roads yürüyeyim

TR: Yalvarýrým býrak ben geleyim
EN: Yalvarýrým up, I come

TR: Canýmý iste feda edeyim
EN: Let's sacrifice require Canýmý

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
EN: Yürüdüðün roads yürüyeyim

TR: Olmaz sensiz olmaz
EN: Wouldn't be without you will not

TR: Asla can dayanmaz
EN: Never can not rely on

TR: Olmaz sensiz olmaz
EN: Wouldn't be without you will not

TR: Asla can dayanmaz
EN: Never can not rely on

TR: Yürüdüðün yollarda yürüyeyim
EN: Yürüdüðün roads yürüyeyim

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
EN: "Nerdesin me unutsun demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
EN: "Nerdesin you diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolay mý
EN: "Nerdesin I missed easy to forget

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
EN: Easy to baðýrtmak me.

TR: Söyle nerdesin
EN: "Nerdesin tell me

TR: Yürüdüðüm yollar bitmiyor
EN: Stop Yürüdüðüm ways

TR: Anlatamam kalbim çok acýyor
EN: This means my heart is very acýyor

TR: Senin için bir can ölüyor
EN: Your dying for a can

TR: Söylesene ah nerdesin
EN: "Nerdesin ah Söylesene

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
EN: "Nerdesin me unutsun demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
EN: "Nerdesin you diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolay mý
EN: "Nerdesin I missed easy to forget

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
EN: Easy to baðýrtmak me.

TR: Söyle nerdesin
EN: "Nerdesin tell me

TR: Bir daha beni arama
EN: Search for me

TR: Sorma unut gitsin
EN: Forget, forget about asking

TR: Her þey burada bitsin diye yazmýþsýn
EN: Everything here is there she yazmýþsýn

TR: Sonra her þeyini alýp kaybolmuþsun
EN: After each þeyini and kaybolmuþsun

TR: Ama ama bir þeyi unutmuþsun
EN: But but one thing unutmuþsun

TR: Unuttuðun seni duvarlara yazmýþ
EN: Unuttuðun I yazmýþ walls

TR: Unuttuðun seni kendine yazmýþ
EN: Unuttuðun I self yazmýþ

TR: Unuttuðun þimdi soruyor sana
EN: Unuttuðun now asks you

TR: Seni unutmak kolay mý
EN: I missed easy to forget

TR: Beni böyle baðýrtmak kolay mý
EN: Missed me so easy to baðýrtmak

TR: Ama þunu hiç unutma peþindeyim
EN: But you would never forget peþindeyim

TR: Asla býrakmam aslaaaaa
EN: Never býrakmam aslaaaaa

TR: Nerdesin beni unutsun demiþsin
EN: "Nerdesin me unutsun demiþsin

TR: Nerdesin bunu sen diyemezsin
EN: "Nerdesin you diyemezsin

TR: Nerdesin seni unutmak kolaymi
EN: "Nerdesin I forget kolaymi

TR: Beni baðýrtmak kolay mý
EN: Easy to baðýrtmak me.

TR: Söyle nerdesin
EN: "Nerdesin tell me