Artist: 
Search: 
Isis - 20 Minutes / 40 Years lyrics (Bulgarian translation). | Tendrils extend from the cloudy black mass
, They slither and slide through the ones and zeroes
,...
07:30
video played 160 times
added 7 years ago
Reddit

Isis - 20 Minutes / 40 Years (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tendrils extend from the cloudy black mass
BG: Ластари разширяване на облачно черна маса

EN: They slither and slide through the ones and zeroes
BG: Те хлъзгам и слайд чрез единици и нули

EN: Prophecy of collapse unfolds
BG: Пророчеството на колапс разгръща

EN: Last grains of sand spiral down the hole
BG: Последно зърна от пясък спирала надолу дупка

EN: Chance has graced me with a gift
BG: Шанс е ме красили с подарък

EN: Grasp at gold before the dark descends
BG: Хванете в злато преди мрака се спуска

EN: Sun beats down and panic reigns
BG: Слънцето бие и паника цари

EN: In this time of ending
BG: В това време на края

EN: Eyes shut, feet bare
BG: Очи затвори, голи крака

EN: For this journey, I'm unprepared
BG: За това пътуване аз съм неподготвена

EN: I walk on
BG: Ходя на

EN: Sight renewed
BG: Поглед подновява

EN: Seek new life
BG: Търсят нов живот

EN: I seek new life
BG: Търся нов живот

EN: Walk on
BG: Ходи по

EN: Seeking her the one
BG: Я търси тази

EN: I wish to see
BG: Бих искал да видите

EN: She wanders the outerlands
BG: Тя се скита outerlands

EN: From the grasp of wolves I will pluck her
BG: От хватката на вълци ще извади я

EN: Twin arteries flow with the pulse of one mighty heart
BG: Двойна артерии поток с пулса на едно mighty сърце