Ishtar - Horchat Hai Caliptus

video played 700 times
added 6 years ago
Rate:

Ishtar - Horchat Hai Caliptus lyrics


Kshe Ima Baah hena
Yafa Utzeira
Az Abba Al Givaah Bana lah bait
Chalfu Haavivim
Chatzi Meah Avra
Vetaltalim Chafhu Seyva Beintaim
*Aval Al Chof Yarden
Kemo Meuma Lo Kara
Ota Hadumia
Vegam Ota Hatafora
Horchat Haekaliptus
Hagesher Hasira
Vereach Hamaluach Al Hamaim
Horchat Haekaliptus
Hagesher hasira
Vereah Hamaluah Al hamaim
Bashville Hine Yoredet
Edat Hatinokot
Hem Bayarden Yeshachshechu Raglaim
Gadlu Hatinokot
Kvar Lamdu Lizchol
V'shnei Hanearim
Poseem Beshnaim


  • COMMENTS