Artist: 
Search: 
Iron Maiden - The Trooper (Live) lyrics (Bulgarian translation). | You'll take my life but I'll take yours too
, You'll fire your musket but I'll run you through
, So...
04:27
video played 2,975 times
added 8 years ago
by viel07
Reddit

Iron Maiden - The Trooper (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You'll take my life but I'll take yours too
BG: Вие ще вземе живота си, но аз ще взема твоя твърде

EN: You'll fire your musket but I'll run you through
BG: Вие ще пожар си пушка, но аз ще ви разкажа

EN: So when your waiting for the next attack
BG: Така че, когато ви чака за следващата атака

EN: You'dbetter stand there's no turning back
BG: You'dbetter щанд там е, няма връщане назад

EN: The bugle sounds the charge begins
BG: На срещниче звуци таксата започва

EN: But on this battle field no one wins
BG: Но на тази бойното поле, никой не печели

EN: The smell of acrid smoke and horses breath as I plunge on into certain death
BG: Миризмата на парлив дим и коне дъх, като се потопите в в сигурна смърт

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Oh oh oh oh oh oh oh oh oh x2
BG: О о о о о о о о о x 2

EN: The horse he swaets with fear we break to run
BG: Конят той swaets със страх, ние пауза да тече

EN: The mighty roar of the russian guns
BG: Тътен на оръдията

EN: And as we race towards the human wall
BG: И докато преминаваме към човешка стена

EN: The screams of pain as my comrades fall
BG: Виковете на болка като моите другари попадат

EN: We hurdle bodies that lay on the ground
BG: Ние препятствие органи, които са на земята

EN: And the russians fire another round
BG: И руснаците огън друг кръг

EN: We get so near yet so far away
BG: Получаваме толкова близо още толкова далеч

EN: We wont live to fight another day
BG: Ние няма да живеят в борбата още един ден

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: (Solos)
BG: (Сола)

EN: We get so close near enough to fight
BG: Получаваме толкова близо до достатъчно, за да се бори

EN: When a russian gets me in his sights
BG: Когато един руски ме получава в неговото забележителности

EN: He pulls the trigger and I feel the blow
BG: Той pulls спусъка и аз се чувствам удар

EN: A burst of rounds takes my horse below
BG: Изблик на кръга е моя кон, по-долу

EN: And as I lay there gazing at the sky
BG: И като лежах там, гледаше към небето

EN: My body's numb and my throat is dry
BG: Тялото ми вцепенен и гърлото ми е сухо

EN: And as I lay forgotten and alone
BG: И като лежах забравени и сам

EN: Without a tear I draw my parting groan
BG: Без една сълза рисувам моя прощален въздишат