Artist: 
Search: 
Iron Maiden - Fear Of The Dark lyrics (Bulgarian translation). | I am a man who walks alone
, And when Im walking a dark road
, At night or strolling through the...
06:22
video played 10,947 times
added 8 years ago
Reddit

Iron Maiden - Fear Of The Dark (Bulgarian translation) lyrics

EN: I am a man who walks alone
BG: Аз съм човек, който ходи сам

EN: And when Im walking a dark road
BG: И кога Im ходене тъмен път

EN: At night or strolling through the park
BG: През нощта или разходка из парка

EN: When the light begins to change
BG: Когато светлината започва да се променя

EN: I sometimes feel a little strange
BG: Понякога се чувствам малко странно

EN: A little anxious when its dark
BG: Малко безпокоят, когато си тъмно

EN: Fear of the dark, fear of the dark
BG: Страх от тъмни, страх от тъмнината

EN: I have a constant fear that someones always near
BG: Имам постоянен страх, че някой винаги близо до

EN: Fear of the dark, fear of the dark
BG: Страх от тъмни, страх от тъмнината

EN: I have a phobia that someones allways there
BG: Имам фобия че някой allways там

EN: Have you run your fingers down the wall
BG: Били ли сте изпълните пръстите си по стената

EN: And have you felt your neck skin crawl
BG: И били ли сте чувствах врата кожата обхождане

EN: When youre searching for the light?
BG: Когато ти си търсене на светлината?

EN: Sometimes when youre scared to take a look
BG: Понякога кога ти си уплашен да погледнете

EN: At the corner of the room
BG: В ъгъла на стаята

EN: Youve sensed that somethings watching you
BG: Youve усети, че нещо ви гледа

EN: Have you ever been alone at night
BG: Били ли сте някога бил сам през нощта

EN: Thought you heard footsteps behind
BG: Мисъл, ти чу стъпки зад

EN: And turned around and no ones there?
BG: И се обърна около и не някой там?

EN: And as you quicken up your pace
BG: И както ти ускори темпото си

EN: You find it hard to look again
BG: Ви е трудно да гледам отново

EN: Because youre sure theres someone there
BG: Защото ти си сигурен, че там има някой

EN: Watching horror films the night before
BG: Гледане на филми на ужасите в нощта преди

EN: Debating wiches and folklore
BG: Обсъждане на wiches и фолклор

EN: The unkown troubles on your mind
BG: Непозната проблеми на ума си

EN: Maybe your mind is playing tricks
BG: Може би ума си играе трикове

EN: You sense and suddenly eyes fix
BG: Вие смисъл и изведнъж очите прикрепвам

EN: On dancing shadows from behind
BG: На танци сенки от зад

EN: Fear of the dark, fear of the dark
BG: Страх от тъмни, страх от тъмнината

EN: I have a constant fear that someones always near
BG: Имам постоянен страх, че някой винаги близо до

EN: Fear of the dark, fear of the dark
BG: Страх от тъмни, страх от тъмнината

EN: I have a phobia that someones allways there
BG: Имам фобия че някой allways там

EN: When Im walking a dark road
BG: Когато Im ходене тъмен път

EN: I am a man who walkes alone
BG: Аз съм човек който walkes сам