Artist: 
Search: 
Interactive - Forever Young lyrics (Bulgarian translation). | Lets dance in style, lets dance for a while
, Heaven can wait were only watching the skies
, Hoping...
03:26
video played 685 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Interactive - Forever Young (Bulgarian translation) lyrics

EN: Lets dance in style, lets dance for a while
BG: Нека танц в стил, нека танц за известно време

EN: Heaven can wait were only watching the skies
BG: Небето може да чака само гледаха небето

EN: Hoping for the best but expecting the worst
BG: Надявайки се за най-добрите но очакват най-лошото

EN: Are you going to drop the bomb or not?
BG: Ще пусна бомба или не?

EN: Let us die young or let us live forever
BG: Нека да умират млади, или нека живеем вечно

EN: We dont have the power but we never say never
BG: Ние нямаме силата, но ние никога не казвам никога

EN: Sitting in a sandpit, life is a short trip
BG: Седейки в един пясъчник, животът е кратко пътуване

EN: The musics for the sad men
BG: Музика за тъжните мъже

EN: Can you imagine when this race is won
BG: Представяте ли си когато е спечели това състезание

EN: Turn our golden faces into the sun
BG: Включване на нашите златен лица в слънцето

EN: Praising our leaders were getting in tune
BG: Хвалеха нашите ръководители са били получаване в настройка

EN: The musics played by the madmen
BG: Музика, изпълнявана от луди

EN: Forever young, I want to be forever young
BG: Завинаги млади, аз искам да бъда завинаги млад

EN: Do you really want to live forever, forever and ever
BG: Наистина ли искате да живееш завинаги, завинаги

EN: Some are like water, some are like the heat
BG: Някои са като водата, някои са като топлина

EN: Some are a melody and some are the beat
BG: Някои са мелодията и някои от тях са победи

EN: Sooner or later they all will be gone
BG: Рано или късно всички те ще се отиде

EN: Why dont they stay young
BG: Защо те останат млади

EN: Its so hard to get old without a cause
BG: Нейната толкова трудно да се получи старите без причина

EN: I dont want to perish like a fading horse
BG: Аз не искам да загине като замира кон

EN: Youth is like diamonds in the sun
BG: Младежта е като диаманти на слънце

EN: And dimonds are forever
BG: И dimonds са завинаги

EN: So many adventures couldnt happen today
BG: Толкова много приключения не може да се случи днес

EN: So many songs we forgot to play
BG: Толкова много песни забравихме да играе

EN: So many dreams are swinging out of the blue
BG: Толкова много мечти са swinging от нищото

EN: We let them come true
BG: Ние да ги накараме вярно

  • INTERACTIVE LYRICS