Artist: 
Search: 
Inna - Love lyrics (Bulgarian translation). | Come back and set me free
, Now from infinity
, Love is a mistery
, Distance is killing me
, 
, Come...
03:24
video played 1,738 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Inna - Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Come back and set me free
BG: Върни се и ме освободи

EN: Now from infinity
BG: Сега от безкрайността

EN: Love is a mistery
BG: Любовта е тайна

EN: Distance is killing me
BG: Разстоянието ме убива

EN: Come back I need you now
BG: Се върна, имам нужда от теб сега

EN: You are the love I found
BG: Вие сте любовта намерих

EN: I feel above the ground
BG: Чувствам над земята

EN: You take me round and round
BG: Ме вземеш, кръгли и кръгли

EN: Am I dreaming?
BG: Сънувам?

EN: What I feel tonight about you and I.
BG: Това, което чувствам тази вечер за вас и мен.

EN: Am I dreaming?
BG: Сънувам?

EN: I can feel your love when I hold you tight.
BG: Мога да почувствам любовта си, когато аз те прегръщам.

EN: I just wanna love you
BG: Аз просто искам да те обичам

EN: And you're the one
BG: И вие сте този

EN: I need you.
BG: Нуждая се от теб.

EN: And I just wanna give all my love I have.
BG: И аз просто искам да се даде цялата си любов, имам.

EN: With my lips I'm feeling
BG: С устните ми аз съм чувство

EN: And then I say I mean it
BG: И след това казвам, че искам да кажа

EN: Cause you're the only one that I feel tonight.
BG: Защото ти си единственият, който чувствам тази вечер.

EN: Refren:
BG: Refren:

EN: Come back and set me free
BG: Върни се и ме освободи

EN: Now from infinity
BG: Сега от безкрайността

EN: Love is a mistery
BG: Любовта е тайна

EN: Distance is killïng me
BG: Разстоянието е killïng мен

EN: Come back I need you now
BG: Се върна, имам нужда от теб сега

EN: You are the love I found
BG: Вие сте любовта намерих

EN: I feel above the ground
BG: Чувствам над земята

EN: You take me round and round.
BG: Взимаш ми кръг.