Artist: 
Search: 
Incubus - Black Heart Inertia lyrics (Bulgarian translation). | Walking alone tonight
, 'Cause I've only got room for two.
, Me and my burdened black heart,
, It's...
04:25
video played 874 times
added 9 years ago
by XTCMan
Reddit

Incubus - Black Heart Inertia (Bulgarian translation) lyrics

EN: Walking alone tonight
BG: Ходене само тази вечер

EN: 'Cause I've only got room for two.
BG: Защото аз имам само стая за двама.

EN: Me and my burdened black heart,
BG: Аз и Моят обременени черна сърцевина,

EN: It's all we know how to do.
BG: Това е всичко, което знаем как да го направя.

EN: Yet I look for a bigger bang
BG: Все пак аз гледам за по-голям взрив

EN: Than the kind I continually see.
BG: От вид непрекъснато виждам.

EN: Sick of all this inertia,
BG: Болни от всички тази инерция,

EN: Oh, won't you mend me?
BG: О няма да оздравее ме?

EN: Lover, can you help me?
BG: Любовник, може ли да ми помогне?

EN: I'm a child lost in the woods.
BG: Аз съм дете изгубени в гората.

EN: A black heart pollutes me
BG: Черна сърцевина замърсява ме

EN: And I think...
BG: И аз мисля, че...

EN: You're a mountain that I'd like to climb,
BG: Вие сте една планина, която бих искал да се изкачи,

EN: Not to conquer, but to share in the view.
BG: Да не завладее, но да споделя в изгледа.

EN: Pulled by a false inertia,
BG: Извади от една фалшива инерция,

EN: Pushed out by circumstance.
BG: Тласкани от обстоятелство.

EN: Pistol firing at my feet
BG: Пистолет, стрелба в краката ми

EN: That's coercing me to dance.
BG: Това е принуждавано да танцува.

EN: Yet I look for a bigger bang
BG: Все пак аз гледам за по-голям взрив

EN: Than the kind I'm sorry to know.
BG: От вид съжалявам да знаете.

EN: Here I am, first foot of the climb.
BG: Тук съм, първо подножието на изкачване.

EN: Watch me go.
BG: Гледай ме.

EN: Lover, can you help me?
BG: Любовник, може ли да ми помогне?

EN: I'm a child lost in the woods.
BG: Аз съм дете изгубени в гората.

EN: A lit path eludes me
BG: Ми се изплъзва от осветените път

EN: And I think...
BG: И аз мисля, че...

EN: You're a mountain that I'd like to climb,
BG: Вие сте една планина, която бих искал да се изкачи,

EN: Not to conquer, but to share in the view.
BG: Да не завладее, но да споделя в изгледа.

EN: You're a bonfire and I'm gathered 'round you.
BG: Ти си огън и аз съм се събраха "кръг.

EN: Set this old black heart inertia aflame.
BG: Да запалят тази стара черна сърцевина инерция.

EN: Send it away... (8X)
BG: Го отпрати... (8 X)

EN: You're a mountain that I'd like to climb,
BG: Вие сте една планина, която бих искал да се изкачи,

EN: Not to conquer, but to share in the view.
BG: Да не завладее, но да споделя в изгледа.

EN: You're a bonfire and I'm gathered 'round you.
BG: Ти си огън и аз съм се събраха "кръг.

EN: Set this old black heart inertia aflame.
BG: Да запалят тази стара черна сърцевина инерция.

EN: Set it aflame, send it away... (6X)
BG: Го запалят, го отпрати... (6 X)