Artist: 
Search: 
Incubus - Adolescents lyrics (Bulgarian translation). | I'm feeling out of bounds, out of bounds
, I'm running out of time, out of time
, I know there's no...
04:48
video played 616 times
added 7 years ago
Reddit

Incubus - Adolescents (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm feeling out of bounds, out of bounds
BG: Аз съм чувство от границите, извън границите

EN: I'm running out of time, out of time
BG: Аз съм тичане вън на време, от време

EN: I know there's no such thing as either of them
BG: Знам, че няма такова нещо като някоя от тях

EN: But its doesn't make me feel any better
BG: Но не да се чувствам по-добре

EN: Out of sight, out of mind
BG: От погледа, от ума

EN: Out of sight, out of mind
BG: От погледа, от ума

EN: We're out of time
BG: Ние сме извън времето

EN: We're out of mind
BG: Ние сме от ума

EN: Out of mind
BG: От ума

EN: Out of mind
BG: От ума

EN: Yeah, yeah
BG: да, да

EN: I’m feeling overwhelmed, overwhelmed
BG: Аз съм чувство претоварени, претоварени

EN: It’s getting out of line, line, line
BG: Тя е да се измъкнем от линия, линия, линия

EN: I know I’m not alone
BG: Знам, че не съм сам

EN: Just adolescents, you and I
BG: Само юноши, ти и аз

EN: It doesn’t make me feel any better
BG: Той не прави ме да се чувствам по-добре

EN: Out of sight, out of mind
BG: От погледа, от ума

EN: Out of sight, out of mind
BG: От погледа, от ума

EN: We're out of time
BG: Ние сме извън времето

EN: We're out of mind
BG: Ние сме от ума

EN: Out of mind
BG: От ума

EN: Out of mind
BG: От ума

EN: Yeah, yeah
BG: да, да

EN: Out of sight, out of mind
BG: От погледа, от ума

EN: Out of sight, out of mind
BG: От погледа, от ума

EN: We're out of time
BG: Ние сме извън времето

EN: We're out of mind
BG: Ние сме от ума

EN: Out of mind
BG: От ума

EN: Out of mind
BG: От ума

EN: We're out of mind
BG: Ние сме от ума

EN: Yeah
BG: Да