Artist: 
Search: 
Ina - Luda Sam, Angel Sam lyrics (English translation). | Случайно с тебе се видяхме,
, безмълвно двамата...
04:37
video played 1,571 times
added 9 years ago
by kras79
Reddit

Ina - Luda Sam, Angel Sam (English translation) lyrics

BG: Случайно с тебе се видяхме,
EN: Coincidentally, we met with you

BG: безмълвно двамата стояхме.
EN: the two stood silently.

BG: Но твоя поглед ме прониза,
EN: But your glance pierced me,

BG: с очи свалих аз твойта риза.
EN: with eyes, I downloaded your shirt.

BG: Дори не зная твойто име.
EN: I don't even know your name.

BG: Не зная твоите години.
EN: I don't know your age.

BG: А трябва ли това да пречи
EN: And should that prevent

BG: с теб да бъда тази вечер?
EN: to be with you this evening?

BG: Луда съм, ангел съм, каквато искаш
EN: I'm crazy, I'm an Angel as you want

BG: всички в тебе е така различно.
EN: all you is so different.

BG: Луда съм, ангел съм, какво ми стори?
EN: I'm crazy, I'm an Angel, what have you done to me?

BG: Взимай ме - твоя съм, без да говорим!
EN: Take me I'm yours, without talking!

BG: Гори поредната цигара.
EN: Woods had another cigarette.

BG: Изпих поредно питие.
EN: I had another drink.

BG: А само ти си ми в главата -
EN: And you're the only one in my head-

BG: ах, колко силно ме влечеш!
EN: Ah, how much vlečeš me!

BG: Дори не зная твойто име.
EN: I don't even know your name.

BG: Не зная твоите години.
EN: I don't know your age.

BG: А трябва ли това да пречи
EN: And should that prevent

BG: с теб да бъда тази вечер?
EN: to be with you this evening?

BG: Луда съм, ангел съм, каквато искаш
EN: I'm crazy, I'm an Angel as you want

BG: всички в тебе е така различно.
EN: all you is so different.

BG: Луда съм, ангел съм, какво ми стори?
EN: I'm crazy, I'm an Angel, what have you done to me?

BG: Взимай ме - твоя съм, без да говорим!
EN: Take me I'm yours, without talking!

BG: Луда съм, ангел съм, каквато искаш
EN: I'm crazy, I'm an Angel as you want

BG: всички в тебе е така различно.
EN: all you is so different.

BG: Луда съм, ангел съм, какво ми стори?
EN: I'm crazy, I'm an Angel,What have you done to me?

BG: Взимай ме - твоя съм, без да говорим!
EN: Take me I'm yours, without talking!

BG: Луда си, ангел си!
EN: Crazy Angel!

BG: Каквато искаш, всичко в тебе е така различно.
EN: Whatever you want, everything in you is so different.

BG: Луда съм, ангел съм, какво ми стори?
EN: I'm crazy, I'm an Angel, what have you done to me?

BG: Взимай ме - твоя съм, без да говорим!
EN: Take me I'm yours, without talking!