Artist: 
Search: 
Reddit

In Extremo - Two Søstra lyrics

Och syster talte til syster så
Ungt är mitt liv
Kom sk'ola vi ned til sjöstrand gå
Våller mig den tunga

Och som de nu stodo på sjoastrand
Ungt är mitt liv
Så støtte den äldste sin syster av sand
Våller mig den tunga

Den bodde en spelman vid den strand,
Ungt är mitt liv
Han såg ut på sjön huar liket det samm
Våller mig den tunga

På stranden skjön jungfrun upp han tar,
Ungt är mitt liv
Och gör utan henne en harpa så rar
Våller mig den tunga

Så förde han harpan til brudens gård
Ungt är mitt liv
Der brölloppet ståndar med lust och med ståt
Våller mig den tunga

Det tredje slag han på harpan slog.
Ungt är mitt liv
Den bruden hin låg uti brudsängen död
Våller mig den tunga