Artist: 
Search: 
Iliyan - Tupalka lyrics (Chinese translation). | Лошо те гледат тебе жените, искат да те черпят всички...
03:24
video played 2,182 times
added 8 years ago
by kras79
Reddit

Iliyan - Tupalka (Chinese translation) lyrics

BG: Лошо те гледат тебе жените, искат да те черпят всички мъже.
ZH: 坏他们看你妇女想要绘制所有的男人。

BG: Само обещаваш дразниш и бягаш, как си заслужаваш лоши неща.
ZH: 只是逗你玩和运行,你配不好的东西。

BG: Ставаш и танцуваш, мръсно флиртуваш и от мойта чаша пиеш сега.
ZH: 起床和跳舞,肮脏的调情和从我现在想喝的那杯。

BG: Даваш ли не даваш, ах, че мръсница, явно обичаш тази игра.
ZH: 你不给 Ah 的婊子,我喜欢这个游戏。

BG: Дай ги, дай ги, дай ги само да ги видя,
ZH: 给他们,给他们,给他们只看到他们,

BG: дай ги, дай ги, дай ги тези страшни очи.
ZH: 给他们,给他们,给他们这些可怕的眼睛。

BG: Дай ги във ръцете ми само да ги пипна,
ZH: 给他们在我的手只是触摸它们,

BG: дай ми най-доброто от тебе ми дай.
ZH: 给我你给我的最好。

BG: Ти, ти си яка тупалка, дай да правим вземане, даване.
ZH: 你,你很酷,让我们做打浆机制作,给。

BG: Ти, ти си яка щракалка, направи ми пълно представление.
ZH: 你,你是热,让我 ŝrakalka 充分表现。

BG: Гледаш и дразниш, пълниш и празниш и от мойта чаша пиеш сега.
ZH: 观看和逗和耍得关闭并填满我的杯子现在想喝。

BG: Даваш ли не даваш, ах, че мръсница, явно обичаш тази игра.
ZH: 你不给 Ah 的婊子,我喜欢这个游戏。

BG: Дай ги, дай ги, дай ги само да ги видя,
ZH: 给他们,给他们,给他们只看到他们,

BG: дай ги, дай ги, дай ги тези страшни очи.
ZH: 给他们,给他们,给他们这些可怕的眼睛。

BG: Дай ги във ръцете ми само да ги пипна,
ZH: 给他们在我的手只是触摸它们,

BG: дай ми най-доброто от тебе ми дай.
ZH: 给我你给我的最好。

BG: Ти, ти си яка тупалка, дай да правим вземане,даване.
ZH: 你,你很酷搅拌器,让我作出的决定,给予。

BG: Ти, ти си яка щракалка, направи ми пълно представление.
ZH: 你,你是热,让我 ŝrakalka 充分表现。