Artist: 
Search: 
Iliyan - Тупалка lyrics (Chinese translation). | Лошо те гледат тебе жените,искат да те черпят всички...
03:24
video played 1,241 times
added 8 years ago
Reddit

Iliyan - Тупалка (Chinese translation) lyrics

BG: Лошо те гледат тебе жените,искат да те черпят всички мъже.
ZH: 坏他们看你妇女想要绘制所有的男人。

BG: Само обещаваш дразниш и бягаш,как си заслужаваш лоши неща.
ZH: 只是逗你玩和运行,你配不好的东西。

BG: Ставаш и танцуваш,мръсно флиртуваш и от мойта чаша пиеш сега.
ZH: 起床和跳舞,肮脏的调情和从我现在想喝的那杯。

BG: Даваш ли не даваш,ах че мръсница явно обичаш тази игра.
ZH: 你不给啊,我喜欢这个游戏的婊子。

BG: Дай ги,дай ги,дай ги само да ги видя,
ZH: 给他们,给他们,给他们只看到他们,

BG: дай ги,дай ги,дай ги тези страшни очи.
ZH: 给他们,给他们,给他们这些可怕的眼睛。

BG: Дай ги във ръцете ми само да ги пипна,
ZH: 给他们在我的手只是触摸它们,

BG: дай ми най-доброто от тебе ми дай.
ZH: 给我你给我的最好。

BG: Ти,ти си яка тупалка,дай да правим вземане,даване.
ZH: 你,你很酷,让我们做打浆机制作,给。

BG: Ти,ти си яка щракалка,направи ми подло престъпление.
ZH: 你,你是热,让我 ŝrakalka 可耻的犯罪。

BG: Гледаш и дразниш,пълниш и празниш,и от мойта чаша пиеш сега.
ZH: 看着和挑逗和手枪,你和我的杯子现在想喝。

BG: Даваш ли не даваш,ах че мръсница явно обичаш тази игра.
ZH: 你不给啊,我喜欢这个游戏的婊子。

BG: Дай ги,дай ги,дай ги само да ги видя,
ZH: 给他们,给他们,给他们只看到他们,

BG: дай ги,дай ги,дай ги тези страшни очи.
ZH: 给他们,给他们,给他们这些可怕的眼睛。

BG: Дай ги във ръцете ми само да ги пипна,
ZH: 给他们在我的手只是触摸它们,

BG: дай ми най-доброто от тебе ми дай.
ZH: 给我你给我的最好。

BG: Ти,ти си яка тупалка,дай да правим вземане,даване.
ZH: 你,你很酷,让我做搅拌机制作,给。

BG: Ти,ти си яка щракалка,направи ми подло престъпление.2х
ZH: 你,你是热,让我 x ŝrakalka 邪恶犯罪。 2

BG: Дай ги,дай ги,дай ги само да ги видя,
ZH: 给他们,给他们,给他们只看到他们,

BG: дай ги,дай ги,дай ги тези страшни очи.
ZH: 给他们,给他们,给他们这些可怕的眼睛。

BG: Дай ги във ръцете ми само да ги пипна,
ZH: 给他们在我的手只是触摸它们,

BG: дай ми най-доброто от тебе ми дай.
ZH: 给我你给我的最好。

BG: Ти,ти си яка тупалка,дай да правим вземане,даване.
ZH: 你,你很酷,让我们做打浆机制作,给。

BG: Ти,ти си яка щракалка,направи ми подло престъпление.4х
ZH: 你,你是热,让我 x ŝrakalka 邪恶犯罪。 4