Artist: 
Search: 
Iliyan - Йо-ио lyrics (Chinese translation). | Йо-йо, стига си ме дразнила.
, Йо-йо, стига си се...
03:44
video played 1,695 times
added 7 years ago
Reddit

Iliyan - Йо-ио (Chinese translation) lyrics

BG: Йо-йо, стига си ме дразнила.
ZH: 游游,别开玩笑了。

BG: Йо-йо, стига си се правила.
ZH: 溜溜球,停止规则。

BG: Йо-йо, стига си ме пробвала.
ZH: 游游,试我。

BG: Ще си намериш ти бързо играчката!
ZH: 你会发现你快速玩具 !

BG: Йо-йо, ти бъди активната.
ZH: 溜溜球,你处于活动状态。

BG: Йо-йо, ти кажи програмата.
ZH: 溜溜球,你告诉该程序。

BG: Йо-йо, няма да почиваме.
ZH: 溜溜球不会休息。

BG: Ще продължиме до утре, защото..
ZH: 将继续直到明天,因为......

BG: Твоят поглед е - олеле майко!
ZH: 您看是哇妈妈 !

BG: Секс, секс - алеле майко!
ZH: 性别、 性别 alele 母亲 !

BG: Чисто луда си - олеле майко!
ZH: 纯疯狂-哎呀,妈妈 !

BG: Да се пробваме само за малко! (х2)
ZH: 试只是一点点 !(2)

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Ти ме сваляш, вкъщи каниш ме.
ZH: 你打我,在家里,你问我。

BG: Аз се дърпам, пак ми налиташ!
ZH: 我拉我会再来 !

BG: Кой отгоре кой отдолу е?!
ZH: 在顶部和底部是谁是谁?

BG: Тази вечер ти заповядваш! (х2)
ZH: 您的订单今晚 !(2)

BG: Тази вечер ти заповядваш! –
ZH: 您的订单今晚 !–

BG: Олеле, малеле...
ZH: 哇,马莱莱。

BG: Йо-йо, ти ли пусна щорите?
ZH: 溜溜球,你让窗帘吗?

BG: Йо-йо, ти ли духна свещите?
ZH: 溜溜球,你吹灭蜡烛吗?

BG: Йо-йо, хайде разсъбличай ме.
ZH: 游游,快点,razs″bličaj。

BG: Ще продължиме до утре, защото..
ZH: 将继续直到明天,因为......

BG: Твоят поглед е - олеле майко!
ZH: 您看是哇妈妈 !

BG: Секс, секс - алеле майко!
ZH: 性别、 性别 alele 母亲 !

BG: Чисто луда си - олеле майко!
ZH: 纯疯狂-哎呀,妈妈 !

BG: Да се пробваме само за малко! (х2)
ZH: 试只是一点点 !(2)

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Ти ме сваляш, вкъщи каниш ме.
ZH: 你打我,在家里,你问我。

BG: Аз се дърпам, пак ми налиташ!
ZH: 我拉我会再来 !

BG: Кой отгоре кой отдолу е?!
ZH: 在顶部和底部是谁是谁?

BG: Тази вечер ти заповядваш! (х4)
ZH: 您的订单今晚 !(4)

BG: Ти ме сваляш, вкъщи каниш ме.
ZH: 你打我,在家里,你问我。

BG: Йо-йо... Йо-йо...
ZH: 溜溜球。溜溜球。

BG: Кой отгоре кой отдолу е?!
ZH: 在顶部和底部是谁是谁?

BG: Йо-йо... Йо-йо...
ZH: 溜溜球。溜溜球。

BG: Ти ме сваляш, вкъщи каниш ме.
ZH: 你打我,在家里,你问我。

BG: Аз се дърпам, пак ми налиташ!
ZH: 我拉我会再来 !

BG: Кой отгоре кой отдолу е?!
ZH: 在顶部和底部是谁是谁?

BG: Тази вечер ти заповядваш!
ZH: 您的订单今晚 !