Artist: 
Search: 
Reddit

Il Parto Delle Nuvole Pesanti - La Palummedda Russa lyrics

Na palummedda russa m'ha
Muzzicatu aru mussu
Oini oinà si me voi bene
Lu mussu nun me lu tuccare
Mannaja a l'alma de mammata

Na palummedda janca m'ha
Muzzicato ara gamba
Oini oinà si me voi bene
La gamba nun me la tuccare
Mannaja a l'alma de mammata

Na palummedda pazza m'ha
Muzzicatu aru cazzu
Oini oinà si me voi bene
Lu cazzu num me lu tuccare
Mannaja a l'alma de mammata

Na palummedda d'oro m'ha
Muzzicatu aru core
Oini oinà si me voi bene
Lu core nun me lu tuccare
Mannaja a l'alma de mammata,
Giassili