Artist: 
Search: 
Ice Cube - Drink The Kool-Aid lyrics (Bulgarian translation). | This ain't Sinatra! - This ain't the Carter!
, I am the "chaperone" nigga - who brought ya!
, I am...
03:12
video played 884 times
added 7 years ago
Reddit

Ice Cube - Drink The Kool-Aid (Bulgarian translation) lyrics

EN: This ain't Sinatra! - This ain't the Carter!
BG: Това не е Синатра! - Това не е Картър!

EN: I am the "chaperone" nigga - who brought ya!
BG: Аз съм'придружител" негър - Кой те предявен!

EN: I am the author! - This is Holy water!
BG: Аз съм автор! - Това е светена вода!

EN: From the Holy Father - the Rock of - Gibraltar!
BG: От Светия Отец - Скалата - Гибралтар!

EN: Step up to the alter! - Step up to the slaughter!
BG: Активизиране на промени! - Активизиране на заколение!

EN: Get circumsized son and turned into a daughter!
BG: Вземи circumsized син и се превръща в една дъщеря!

EN: Niggas know they oughta - drink the fuckin' kool aid!
BG: Негрите знаят, че Би трябвало - пият шибан помощ Kool!

EN: Industy laid out authorities are too late!
BG: Industy, посочени органи са твърде късно!

EN: MC's passed the due date! - Niggas? - They do hate!
BG: MC's премина датата на падежа! - Негрите? - Те не мразят!

EN: You are Bobby Boucher, I'm the "Mane" like "Gucci"!
BG: Вие сте Боби Баучър, аз съм'Мане" като'Гучи"!

EN: I rock the Louie! - But not like Kanye!
BG: Аз скала на Луи! - Но не като Kanye!

EN: Nigga see me kinda like - Harry Belafonte!
BG: Nigga ме видиш нещо като -'Хари Белафонте!

EN: Step into the room they be like: "Ah, Yell! "
BG: Влезте в стаята, в която се като:'Ах, Yell"

EN: Yeah, cause they know - a nigga ain't play-doe!
BG: Да, защото те знаят - един негър не е игра сърна!

EN: Shots all fatal! - Is this Laredo?
BG: Кадри всички фатални! - Това ли е Laredo?

EN: Boarder town knock'em down just like Lego's!
BG: Ефрейтор град knock'em определени също като Lego е!

EN: Drink the kool aid!
BG: Пийте на Kool помощ!

EN: I make mothafucka drink-drink the kool aid!
BG: Аз да пият мадафака напитки на Kool помощ!

EN: (Let 'em know!) Do you... (Let 'em know!) Do you...
BG: (Нека им знам!) Ли ... (Нека им знам!) Ли ...

EN: (Let 'em know!) Know who you fuckin' with? ! Know who you fuckin' with? !
BG: (Да ги знам!) Знам кой си шибан с? ! Знаеш кой си шибан с? !

EN: Do you... (Let 'em know!) Do you...
BG: Смятате ли, ... (Нека им знам!) Ли ...

EN: (Let 'em know!) Know who you fuckin' with? ! Know who you fuckin' with? !
BG: (Да ги знам!) Знам кой си шибан с? ! Знаеш кой си шибан с? !

EN: Always... (Always!) Always... (Always!)
BG: Винаги ... (Always!) Винаги ... (Always!)

EN: Know who you fuckin' with! Know who you fuckin' with!
BG: Знаеш кой си шибан с тях! Знаеш кой си шибан с тях!

EN: Always... (Always!) Always... (Always!)
BG: Винаги ... (Always!) Винаги ... (Always!)

EN: Know who you fuckin' with! Know who you fuckin' with!
BG: Знаеш кой си шибан с тях! Знаеш кой си шибан с тях!

EN: I ain't the Doctor! - This ain't the patient!
BG: Не съм доктор! - Това не е пациент!

EN: This ain't that nigga always on vacation!
BG: Това не е такъв човек винаги на почивка!

EN: This ain't no white boy's rehabilitation!
BG: Това не е никаква бяла момчето рехабилитация!

EN: This is crazier - then a boat full of Haitians!
BG: Това е луд - след това с лодка пълна с хаитяните!

EN: This is invention mixed with degradation!
BG: Това е изобретение смесва с деградация!

EN: This ain't no dead rappers reincarnation!
BG: Това не е никакъв мъртъв прераждането рапъри!

EN: I heard it was a "New WestCoast", I ain't worried!
BG: Чух, че това е'Нова Westcoast", аз не се тревожи!

EN: I murder more stars then Conrad Murray!
BG: Аз убийство повече звезди след Конрад Мъри!

EN: I got more bars then the penitentary!
BG: Имам повече барове тогава penitentary!

EN: I wrote this shit without a rhyme dictionary!
BG: Написах тези неща без рима речник!

EN: Young bucks try to step up - to the harim!
BG: Млади долара се опитват да засилят - на Харима!

EN: Looking for some pussy I'm a' old buck, I dare 'em!
BG: Търся някои мацки Аз съм'стар долар, смея да ги!

EN: Do you... Do you...
BG: Смятате ли, ... Смятате ли, ...

EN: Know who you fuckin' with? ! Know who you fuckin' with? !
BG: Знаеш кой си шибан с? ! Знаеш кой си шибан с? !

EN: Do you... (Let 'em know!) Do you...
BG: Смятате ли, ... (Нека им знам!) Ли ...

EN: (Let 'em know!) Know who you fuckin' with? ! Know who you fuckin' with? !
BG: (Да ги знам!) Знам кой си шибан с? ! Знаеш кой си шибан с? !

EN: Always... (Always!) Always... (Always!)
BG: Винаги ... (Always!) Винаги ... (Always!)

EN: Know who you fuckin' with! Know who you fuckin' with!
BG: Знаеш кой си шибан с тях! Знаеш кой си шибан с тях!

EN: Always... (Always!) Always... (Always!)
BG: Винаги ... (Always!) Винаги ... (Always!)

EN: Know who you fuckin' with! Know who you fuckin' with!
BG: Знаеш кой си шибан с тях! Знаеш кой си шибан с тях!

EN: DRINK THE KOOL AID!
BG: ЗА ПИЕНЕ KOOL ПОМОЩ!

EN: I make mothafucka drink-drink the kool aid!
BG: Аз да пият мадафака напитки на Kool помощ!

EN: (Let 'em know!) DRINK THE KOOL AID!
BG: (Нека им знам!) ЗА ПИЕНЕ KOOL ПОМОЩ!

EN: Drink the kool aid! I make mothafucka drink...
BG: Пийте на Kool помощ! Направя мадафака напитка ...

EN: (Ice Cube!)
BG: (Ice Cube!)

EN: "I-I-I- Ice Cube! "
BG: "III-Ice Cube!"

EN: "The Don... " (Let 'em know!) "Ain't no stoppin' the G! "
BG: "Дон ..." (Да ги знам!): Не е ли не stoppin'на G!"

EN: They call me (The Don, nigga!)
BG: Те ми се обади (на Дон, негър!)

EN: Do you... (Let 'em know!) Do you...
BG: Смятате ли, ... (Нека им знам!) Ли ...

EN: (Let 'em know!) Know who you fuckin' with? ! Know who you fuckin' with? !
BG: (Да ги знам!) Знам кой си шибан с? ! Знаеш кой си шибан с? !

EN: Do you... (Let 'em know!) Do you...
BG: Смятате ли, ... (Нека им знам!) Ли ...

EN: (Let 'em know!) Know who you fuckin' with? ! Know who you fuckin' with? !
BG: (Да ги знам!) Знам кой си шибан с? ! Знаеш кой си шибан с? !

EN: Always... (Always!) Always... (Always!)
BG: Винаги ... (Always!) Винаги ... (Always!)

EN: Know who you fuckin' with! Know who you fuckin' with!
BG: Знаеш кой си шибан с тях! Знаеш кой си шибан с тях!

EN: Always... (Always!) Always... (Always!)
BG: Винаги ... (Always!) Винаги ... (Always!)

EN: Know who you fuckin' with! Know who you fuckin' with!
BG: Знаеш кой си шибан с тях! Знаеш кой си шибан с тях!