Artist: 
Search: 
Ian Carey - Keep On Rising (4Th Floor Remix) lyrics (Bulgarian translation). | Down in the depths of my soul
, Feeling the lost of control
, In its spirit
, So colourful
, If you...
06:39
video played 811 times
added 7 years ago
Reddit

Ian Carey - Keep On Rising (4Th Floor Remix) (Bulgarian translation) lyrics

BG: Down in the depths of my soul
BG: В дълбините на душата ми

BG: Feeling the lost of control
BG: Чувство на загуба на контрол

BG: In its spirit
BG: В своя дух

BG: So colourful
BG: Така колоритен

BG: If you feel it then let's go
BG: Ако чувствам, че тогава да вървим

BG: To a place where you belong
BG: На място, където ти е мястото

BG: Give it strength to carry on
BG: Това даде сила за извършване на

BG: Open your heart
BG: Отворете сърцето си

BG: Set your mind at ease
BG: Настроите ума си на спокойствие

BG: Live your life
BG: Живо живота си

BG: And you'll be free
BG: И ще бъдете свободни

BG: We're gonna rise, rise, rise
BG: Ние ще води, води, води

BG: Keep on rising
BG: Държат на въстание

BG: And rise, rise, rise
BG: И расте, расте, расте

BG: Uhmmmm uhhm
BG: Хм Настояща работа:

BG: Rise, rise, rise
BG: Расте, расте, расте

BG: Keep on rising
BG: Държат на въстание

BG: And rise, rise, rise
BG: И расте, расте, расте

BG: Yeah Hey yeah Uhmm
BG: да Ей да um

BG: Sometimes you feel like
BG: Понякога се чувстваш като

BG: You're down and out
BG: Вие сте дъното

BG: Feeling the pressure
BG: Чувство на натиск

BG: And you're undone
BG: И вие сте отменено

BG: And your feeling know
BG: А Вие познавате усещането

BG: Nowhere to go
BG: Къде да отида

BG: Don't you worry
BG: Не се притеснявай

BG: I know you're gonna
BG: Знам, че ще

BG: Rise, rise, rise
BG: Расте, расте, расте

BG: Keep on rising
BG: Държат на въстание

BG: And rise, rise, rise
BG: И расте, расте, расте

BG: Yeah Hey yeah Uhmm
BG: да Ей да um

BG: We're gonna rise, rise, rise
BG: Ние ще води, води, води

BG: Keep on rising
BG: Държат на въстание

BG: We're gonna rise, rise, rise
BG: Ние ще води, води, води

BG: Keep on rising
BG: Държат на въстание

BG: And rise, rise, rise
BG: И расте, расте, расте

BG: Keep on rising, rising, rising
BG: Държат на въстание, въстанието, повишаването

BG: Rising, rising, rising, rise ohh ohh yeah!
BG: Нараства, нараства, нараства, доведе о о да!