Artist: 
Search: 
Ian Carey - Get Shaky lyrics (Bulgarian translation). | Tell you like it is with the kiss
, Baby when it drips from your lips
, Tell you like it is, it’s...
03:04
video played 853 times
added 7 years ago
by Arkane
Reddit

Ian Carey - Get Shaky (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tell you like it is with the kiss
BG: Ви кажа като това е с целувка

EN: Baby when it drips from your lips
BG: Бебе, когато той капе от устните си

EN: Tell you like it is, it’s like this
BG: Ви кажа като това е, това е като това

EN: Don’t be such a slave to your brother
BG: Не бъдете такъв Роб към брат си

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Ooooooh oh there you oh oh there you
BG: Ooooooh о там ви о о там ви

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Ooooooh oh there you oh oh there you go
BG: Ooooooh о о о там вас Ето

EN: Go go go go
BG: Отивам Отивам отивам Отивам

EN: oh oh there you go
BG: о о там

EN: oh oh there you go
BG: о о там

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Oh oh there you oh oh there you
BG: О о там ви о о там ви

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Oh oh there you oh oh there you go
BG: О о о о там вас Ето

EN: Go Go Go Go
BG: Отивам Отивам отивам Отивам

EN: Oh oh there you go
BG: О о там

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Oh oh there you oh oh there you
BG: О о там ви о о там ви

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Oh oh there you oh oh there you go
BG: О о о о там вас Ето

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Oh oh there you oh oh there you go
BG: О о о о там вас Ето

EN: Tell you like it is with the kiss
BG: Ви кажа като това е с целувка

EN: I can see the swing of your hips
BG: Мога да видя люлка на бедрата

EN: Tell you like it is, it’s like this
BG: Ви кажа като това е, това е като това

EN: Where you involve a trick from your brother
BG: Когато ви включват трик от брат си

EN: You can say what you want
BG: Можете да кажете това, което искате

EN: But you’re so
BG: Но вие сте така

EN: Get outta here
BG: Се махаме от тук

EN: You can say but you don’t
BG: Може да се каже, но не

EN: Such a shame, let it go
BG: Такъв срам, да го пусна

EN: Get outta here
BG: Се махаме от тук

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Oh oh there you oh oh there you
BG: О о там ви о о там ви

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Oh oh there you oh oh there you go
BG: О о о о там вас Ето

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Oooooh oh there you ooooh oh there you go
BG: Oooooh о там ooooh о там

EN: Go Go Go Go
BG: Отивам Отивам отивам Отивам

EN: Baby get shaky after school
BG: Бебе Вземи Нестабилни след училище

EN: Oh oh there you oh oh there you
BG: О о там ви о о тамВие

EN: Baby go crazy, break the rules
BG: Бебето се побърка, нарушават правилата

EN: Oh oh there you oh oh there you go
BG: О о о о там вас Ето

EN: Go Go Go GO
BG: Отивам Отивам отивам Отивам

EN: Repeat the chorus till the end
BG: Повторете Корус до края