Artist: 
Search: 
Reddit

Işın Karaca - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm lyrics

Düþününce kalbim çarpýyor birden
Sahipsiz bir köleyim al varlýðýmý
Sensiz olmak daha beter ölümden yarim
Duymaz mýsýn hala yalvardýðýmý

Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadý kýrýlýr kuþlarýn
Bütün ýþýklar söner