Artist: 
Search: 
Hyper Crush - Kick Us Out lyrics (Bulgarian translation). | [Holly]
, Get loud (get loud)
, Like we own it (like we own it)
, We take the party with us...
03:59
video played 527 times
added 6 years ago
Reddit

Hyper Crush - Kick Us Out (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Holly]
BG: [Холи]

EN: Get loud (get loud)
BG: Get Loud (Get Loud)

EN: Like we own it (like we own it)
BG: Както сме я притежават (като го притежава)

EN: We take the party with us everywhere we’re going (hey!)
BG: Ние приемаме на партията с нас навсякъде, че ще (hey!)

EN: They want to shut it down but they gon' have to kick us out cause we bring it on and on and on...
BG: Те искат да го затвори, но те гонят'трябва да ни изгони защото ще го приведат и на и на ...

EN: They want to kick us out (ki-kick us out the club) It’s going down everybody grab your drink
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба) Това е захождането всеки вземете си напитка

EN: We gon' take it to the house
BG: Ние ще минем'го отведе до дома

EN: They wanna kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: So come on, we bring it on and on and on...
BG: Така че, хайде, тя донесе и на и на ...

EN: [Donny]
BG: [Дони]

EN: We gettin' stupid on the flo' flo'
BG: Ние получаваме глупав на Фло'Фло"

EN: That’s how we do it then we so outta control, trol' we make it hot and then we let the bottles pop as long as we on the top
BG: Ето как го правим тогава ние просто не сме за контрол, TROL'за нас е горещо и след това остава бутилки поп, докато сме на върха

EN: Ima rock
BG: Ima рок

EN: Ima live till they kick me out this bitch (hey!)
BG: Ima живи, докато не ме изгони тази кучка (hey!)

EN: [holly]
BG: [Холи]

EN: Somebody take my keys
BG: Някой да ми ключовете

EN: No I’m not tryin to leave
BG: Не, не съм се опитвам да напусне

EN: Tonight's the night (ohh)
BG: Тази вечер е вечер (о)

EN: Come on, come on
BG: Хайде, хайде

EN: I-I-I got my girls with me
BG: III имам момичета с мен

EN: Why won’t they let us be?
BG: Защо не те да ни бъде?

EN: Tonight's the night (ohhh)
BG: Тази вечер е вечер (Ох)

EN: Come on come, come on
BG: Хайде дойде, хайде

EN: Get it loud like we own it we take the party with us everywhere we’re going (hey!) They want to shut it down
BG: Вземи го силно като го собствените вземе страна с нас навсякъде, че ще (hey!) Те искат да я затвори

EN: But they gon' have to kick us out cause we bring it on and on and on...
BG: Но те гонят'трябва да ни изгони защото ще го приведат и на и на ...

EN: They want to kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: It’s going down
BG: Това е захождането

EN: Everybody grab your drink
BG: Всички вземете си напитка

EN: We gon' take it to the house
BG: Ние ще минем'го отведе до дома

EN: They wanna kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: So come on, we bring it on and on and on...
BG: Така че, хайде, тя донесе и на и на ...

EN: [Donny]
BG: [Дони]

EN: They tryin to kick, kick me out
BG: Те се опитвам да риташ, удари ме

EN: But this, this is my house
BG: Но това, това е моят дом

EN: We gon' work, work it out
BG: Ние ще минем'работа, да го направим

EN: We party we put it down
BG: Ние сме страна, да я оставя

EN: All my people standin' on top of tables (Uh) we gettin crazy
BG: Всичките ми хора стоят на върха на таблицата (О), ние почваме луд

EN: So ladies come to my stable (hey!)
BG: Така че, дами дойде да ми стабилна (hey!)

EN: [holly]
BG: [Холи]

EN: Somebody hold my drink
BG: Някой държи напитки

EN: You know Im bout to freak
BG: Вие знаете Im кажеш да откача

EN: Tonight's the night (ohhh)
BG: Тази вечер е вечер (Ох)

EN: Come on come on
BG: Хайде, хайде

EN: I-I-I got my crew with me
BG: III имам екипажа с мен

EN: And yea that’s all I need
BG: И даже това е всичко, което трябва

EN: Tonight's the night (ohhh)
BG: Тази вечер е вечер (Ох)

EN: Come on come, come on
BG: Хайде дойде, хайде

EN: Get loud (get loud)
BG: Get Loud (Get Loud)

EN: Like we own it (like we own it)
BG: Както сме я притежават (като го притежава)

EN: We take the party
BG: Ние се страни

EN: With us everywhere we’re goin' (hey!)
BG: При нас навсякъде сме отиваш (hey!)

EN: They want to shut it down
BG: Те искат да я затвори

EN: But they gon' have to kick us out cause we bring it on and on and on...
BG: Но те гонят'трябва да ни изгони защото ще го приведат и на и на ...

EN: They want to kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: It’s going down
BG: Това е захождането

EN: [Donny&Holly]
BG: [Дони и Холи]

EN: Everybody grab your drink
BG: Всички вземете си напитка

EN: We gon' take it to the house
BG: Ние ще минем'го отведе до дома

EN: [Holly]
BG: [Холи]

EN: They wanna kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: So come on we bring it on and on and on...
BG: Така че, хайде ние го приведат и на и на ...

EN: All my ladies stand up on the bar, on the bar
BG: Всички мои дами се изправи на бара, на бара

EN: [Donny]
BG: [Дони]

EN: Now Come on drop it low
BG: Сега Хайде стига ниска

EN: We goin hard, goin hard
BG: Ние трудно става, става трудно

EN: [Holly]
BG: [Холи]

EN: And I won’t leave
BG: И аз няма да напусне

EN: Until they kick me out, kick me out no I won't leave until they ki-ki-kick me out
BG: Докато те ме изгони, ме изгони не аз няма да напусне, докато не Ки-Ки-ме изгони

EN: Come on come, come on
BG: Хайде дойде, хайде

EN: They want to kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: It’s going down
BG: Това е захождането

EN: Everybody grab your drink
BG: Всички вземете си напитка

EN: We gon' take it to the house
BG: Ние ще минем'го отведе до дома

EN: They wanna kick us out (ki-kick us out the club)
BG: Те искат да ни изгони (Ки-ни изгони на клуба)

EN: So come on, we bring it on and on and on.
BG: Така че, хайде, тя донесе още и още и още.