Artist: 
Search: 
Hush - Fired Up (From NFS: Most Wanted) lyrics (Bulgarian translation). | CHORUS 
, My crew is all fired up 
, Y'all better just wise up 
, Everybody gettin' sized up 
,...
03:24
video played 13,323 times
added 7 years ago
Reddit

Hush - Fired Up (From NFS: Most Wanted) (Bulgarian translation) lyrics

EN: CHORUS
BG: CHORUS

EN: My crew is all fired up
BG: Моят екип е всичко уволнен

EN: Y'all better just wise up
BG: Y'all по-добре просто се мъдри

EN: Everybody gettin' sized up
BG: Всеки път да станат размер до

EN: Before we all rise up
BG: Преди всичко се издигне

EN: Start runnin' your times up
BG: Старт бягаш от вашия пъти се

EN: Cuz' when my crew ride up
BG: Защото, когато си екипаж набира

EN: The sky gon' light up
BG: Небето гон'светне

EN: Everybody get FIRED UP!!!
BG: Всички те уволнят UP!

EN: Verse 1
BG: Стих 1

EN: I walk this planet the most rugged
BG: Ходя тази планета най-здрав

EN: Most can only see this heat but don't touch it
BG: Повечето може да видите тази жега, но не го докосна

EN: Cuz' you might get 'em burned
BG: Защото ти може да получи ги изгори

EN: When I come through it's my turn
BG: Когато се чрез това е мой ред

EN: Never get in my way or you're getting' rolled over
BG: Никога в моя начин или сте се'прехвърлят

EN: Like Rover cuz' my fist's a bulldozer
BG: Както си юмрук Rover защото'е булдозер

EN: I throw these dogs in the street to melodys
BG: Аз хвърлям тези кучета по улицата, melodys

EN: Like a heartbeat playing against piano keys
BG: Като сърцето играе срещу клавишите на пианото

EN: It's a breeze 365 degrees
BG: Това е изключително лесно 365 градуса

EN: Turn around and you might catch these so justt freeze
BG: Обърни се и може да се улов тези така justt замразява

EN: A riddle with no clues I'm a walking nightmare
BG: А загадката, без улики Аз съм ходене кошмар

EN: Anywhere anytime boy I don't fight fair
BG: Навсякъде по всяко време момче, което не се борят справедлива

EN: A day in my shoes is a day with no fear
BG: Един ден в обувките ми е ден без страх

EN: So walk barefooted and save your whole year
BG: Така че пеша боси и запазете цялата година

EN: And I wear a mouthpiece cuz' I grit my teeth
BG: И аз нося мундщука защото'Аз песъчинки зъбите си

EN: So just bite your tongue before you get your ass beat?
BG: Така че просто хапят езика си, преди да можете да си задник победи?

EN: CHORUS
BG: CHORUS

EN: CHORUS 2
BG: Припев 2

EN: In the club to a beat
BG: В клуба на победата

EN: In the street wit' a beef in the heat
BG: В говеждо месо на улицата остроумие'в жегата

EN: EVERYBODY GET FIRED UP!!!
BG: ВСЕКИ те уволнят UP!

EN: If it's black or it's white
BG: Ако това е черен или това е бял

EN: If it's wrong or it's right day or night
BG: Ако това е лошо или това е точния ден или нощ

EN: EVERYBODY GET FIRED UP!!!
BG: ВСЕКИ те уволнят UP!

EN: Don't matter if you win or you lose
BG: Няма значение, ако спечелиш или загубиш

EN: Only one thing to do
BG: Само едно нещо да се направи

EN: EVERYBODY GET FIRED UP!!!
BG: ВСЕКИ те уволнят UP!

EN: Put it down every town every city
BG: Остави го на всеки град всеки град

EN: If you feel me and you wit' me
BG: Ако смятате, аз и ти ум ме

EN: EVERYBODY GET FIRED UP!!!
BG: ВСЕКИ те уволнят UP!

EN: Verse 2
BG: Стих 2

EN: I'm an S.O.B.
BG: Аз съм кучи син

EN: That's a son of a bitch homie you don't know me
BG: Това е кучи син Homie ти не ме познаваш

EN: I was put here to slap you silly and clap Billy
BG: Бях тук, за да постави шамар ви глупаво и пляскат Billy

EN: And clap everything in the track like Mac Milly's
BG: И пляска всичко по пътя като Mac Мили е

EN: And that's just the half really
BG: И това е само половината наистина

EN: You don't wanna see the other side I suggest you act quickly
BG: Вие не искате да видите другата страна ви предлагам да действаме бързо

EN: And ran swiftly and get outta my way before the gats empty
BG: И се завтече бързо и се махаме от пътя си преди ГАТС празни

EN: (C'MON!!!) and just tempt me?
BG: (Хайде!) И просто ме изкуши?

EN: CHORUS
BG: CHORUS

EN: CHORUS 2
BG: Припев 2